Politikerna vill veta hur unga vill ha det i Kungsbacka

Två gånger om året är det Barbrobetalar-kampanj. Då uppmanas 14-20 åringar i kommunen att lämna förslag på förbättringar i Kungsbacka. Vi är nu mitt i vårens kampanjperiod och kommunens ungdomskonsulenter besöker alla högstadie- och gymnasieskolor i kommunen.

Under skolbesöken berättar ungdomskonsulenterna om Barbrobetalar, förklarar hur det fungerar med förslag och röstning och uppmanar målgruppen att använda sin möjlighet till inflytande och dialog med Kungsbackas beslutsfattare.

En tisdag i mars kom två klasser från årskurs 9 på Hålabäckskolan till Hålabäcks områdeslokal Protonen för en lektion i ungdomsinflytande.

– Vet ni varför ni är här idag? Det handlar egentligen om att politikerna i Kungsbacka vill veta hur ni vill ha det i Kungsbacka säger Martin som är ungdomskonsulent i Kungsbacka kommun.

Fyra veckors kampanj och sedan rådslag

Barbrobetalar är Kungsbackas forum för ungdomsinflytande. Efter fyra veckor med kampanj och möjlighet att lämna förslag och rösta på varandras förslag blir det rådslag då de vinnande förslagen presenteras för politikerna. Vårens kampanj håller på till den 9 april och rådslag blir det på kulturhuset Fyren den 26 april.

– Vet ni hur kommunen fungerar? Längst upp är kommunfullmäktige sedan finns det en kommunstyrelse, nämnder och förvaltningar. Med hjälp av Barbrobetalar får ni föra fram era åsikter direkt till politikerna, ni slipper gå den långa vägen. Det är som en pipeline till politikerna, förklarar Martin för gruppen

För att få igång kreativiteten får gänget med niondeklassare vara med på en workshop och lämna förslag inom olika områden. De får öva på att argumentera för sitt förslag och prata om betydelsen av att vara många som står bakom ett förslag för att öka möjligheten att få fram det till politikerna.

Ett bra sätt att lyssna på unga

Axel och Oliver var två av deltagarna och de visste ingenting om Barbrobetalar innan dagens träff. Efteråt tyckte det att Barbrobetalar var en bra grej och ett bra sätt för politiker att lyssna på ungdomar. De båda vill gärna ha tillgång till ett biljardbord, det enda biljardbordet de känner till idag finns på Hotell Halland som har 18 års gräns. Kanske kommer det ett förslag om ett ställe där unga kan spela biljard.

Om förslagen till förbättringar inte är större än önskan om att spela biljard, vad är då så bra med att bo i Kungsbacka?

– Det är nära till allt, blev det korta svaret från både Axel och Oliver i årskurs 9 på Hålabäckskolan.

Lämna förslag och rösta

www.barbrobetalar.se kan du lämna förslag och rösta.

Kontakta gärna

Utvecklare Nedim Kirlic
0300-83 78 50
nedim.kirlic@kungsbacka.se