Föreslaget avtal om Sjöaremossen återremitteras

23 mars behandlade nämnden för Fritid & Folkhälsa i Kungsbacka kommun ärendet Fortsatt åtagande i Sjöaremossens isbana.

Förvaltningen presenterade principer för avtal

Förvaltningen presenterade grundläggande principer angående framtida kapitalkostnader, Kungsbackas kostnader för Frillesås Bandyklubbs verksamhet och avgifter för skolor och allmänheten.

Förvaltningens rapport med förslag till grundläggande principer för avtal finns att läsa i nämnden för Fritid & Folkhälsas handlingar på kungsbacka.se

Nämnden för Fritid & Folkhälsas handlingar

Nämnden återremitterade ärendet

Nämnden valde att återremittera ärendet till förvaltningen med en önskan om att klargöra frågor angående avtalstiden.

– Nämnden hade en konstruktiv diskussion idag och gillade grunderna i förslaget men det fanns synpunkter kring avtalstiden och möjligheten att omförhandla villkoren. Jag kommer så snart som möjligt att ta en ny kontakt med Varbergs kommun säger Linus Kron, förvaltningschef Kultur & Fritid.

Kungsbacka kommun återupptar nu diskussionerna med Varbergs kommun för att komma överens och ett förslag till avtal. Vår målsättning är att nämnden för Fritid & Folkhälsa ska ha ett nytt beslutsförslag att ta ställning till på nämndmötet i april.

Kontakta gärna

Förvaltningschef Linus Kron
0300-83 46 55
linus.kron@kungsbacka.se