Förlängd uppsägningstid för avtal om årsarbetstid

Sedan Kommunal sa upp årsarbetstiden i januari 2017 har förhandlingar pågått mellan Kommunal och Kungsbacka kommun. Idag kom parterna överens om att förlänga uppsägningstiden till och med 31 december 2017.

- I förhandlingarna har vi fokuserat på att hitta vägar för en fortsatt tillämpning av årsarbetstid, men i utvecklade former. Trots en god dialog har vi inte nått en gemensam grund för fortsatt tillämpning av det nuvarande avtalet. Kommunal har därför valt att stå fast vid sin uppsägning, säger Annika Pettersson, förhandlingschef i Kungsbacka kommun.  

- Vi är överens om att förlänga uppsägningstiden av avtalet. Vi kommer också att fortsätta utvärdera årsarbetstiden samtidigt som vi arbetar fram en samsyn kring arbetstidsmodeller som möjliggör flexibilitet för både medarbetare och verksamhet, säger Helena Jonason, ordförande i Kommunal väst, sektion Kungsbacka. 

Förlängd uppsägningstid för en bra övergång

I förhandlingarna har tiden för omställning till ett nytt avtal diskuterats. En viktig fråga att lösa har varit hur eventuell plus- och minustid inom ramarna för årsarbetstiden ska hanteras när befintligt avtal sägs upp. För att kunna få en bra övergång från dagens scheman till framtida scheman med kortare begränsningsperioder, har Kommunal och Kungsbacka kommun kommit överens om att förlänga uppsägningstiden av avtalet till och med 31 december 2017. Det ger också ett tidsutrymme att hantera plus- och minustid.

- Verksamheterna får nu längre tid att fortsätta att planera för anpassade scheman för att övergå till dem när det passar verksamheten bäst. Detta ska ske i god tid innan avtalet löper ut. Nya scheman ska också samverkas innan beslut, säger Annika Pettersson.  

Kontakta gärna

Annika Pettersson, Förhandlingschef Kungsbacka kommun
0300-83 42 77
annika.pettersson5@kungsbacka.se