Förslag om höjda avgifter för mat inom omsorgen

Nämnden för Vård & Omsorg föreslår en höjning av avgifter för mat inom den kommunala omsorgen från 1 januari, 2018. Beslutet tas av kommunfullmäktige vid sammanträdet 15 juni, 2017.

Kommunen har under flera år haft ökade kostnader för maten inom omsorgen. Nämnden för Vård & Omsorg har subventionerat de ökade kostnaderna men har nu fattat beslut om att ta bort subventionen för att på sikt kunna ta ut den verkliga tillverkningskostnaden för maten. Den första höjningen av matavgifterna gjordes från 1 januari, 2017 och nu föreslås den slutliga, mer omfattande höjningen från 1 januari, 2018.

Förändringen görs för att nämnden för Vård & Omsorg har beslutat att resurserna ska gå till kärnverksamheten – att ge kunderna vård, omsorg och stöd i deras dagliga liv.

Vad innebär höjningen för den enskilde?

Förslaget innebär en höjning av priset på en matportion för dig som har hemtjänst från 60 kronor till 64 kronor per portion. För dig som har helabonnemang på äldreboende blir skillnaden 318 kronor per månad.

Förteckning över de avgifter som föreslås att höjas

Beslut tas av kommunfullmäktige i juni

Nämnden för Vård & Omsorg behandlade ärendet den 22 mars och nämnden för Funktionsstöd tar upp frågan på sammanträdet i april. Det slutliga beslutet om höjda avgifter för mat tas av kommunfullmäktige vid sammanträdet 15 juni, 2017.

Läs mer om bakgrunden till förslaget:

Avgifterna inom kommunala omsorgen höjs från årsskiftet 

Förslag om höda avgifter inom omsorgen 

Kontakta gärna:

Marianne Kierkemann (M), ordförande
0708-93 73 83
marianne.kierkemann@kungsbacka.se  

Christian Haneson (L), vice ordförande
0769-42 30 11
christian.haneson@kungsbacka.se

Kristina Karlsson, (C) ordförande nämnden för Funktionsstöd
0706-66 56 91
kristina.i.karlsson@kungsbacka.se