Kompetensmässan lockade många

Uppslutningen var stor på Kompetensmässan den 13 mars där arbetsgivare, företagare och arbetssökande möttes för att inspirera varandra och diskutera nya möjligheter.

Fokus för mässan var mötet mellan människor och på Kompetenscentrum i måndags samlades såväl arbetsgivare som vuxenutbildare och företagsstödjande organisationer för att prata om studier, jobb och företagande.

Rekryterare från byggbranschen, vård och omsorg och kommunen var på plats för att möta besökarna och många vuxenutbildningar fanns också representerade för att diskutera olika vägar in i arbetslivet. På Studietorget höll man inspirerande föreläsningar under hela dagen för alla att komma och lyssna på.

– Temat för Kompetensmässan är ”Tänk om”! Det kan vara allt från ”tänk om jag byter bana i karriären” till ”tänk om jag utbildar mig”. Mässan ska vara inspirerande och välkommen för alla som vill vidare och utvecklas, säger Monika Schneider Deubler, utbildningssamordnare på Kompetenscentrum.

Stort intresse för jobb i kommunen

Redan vid öppningsdags strömmade det in människor och det fortsatte att komma besökare under hela dagen. Monika Schneider Deubler är nöjd med uppslutningen.

– Det har nog aldrig varit så välbesökt tidigare, säger Monika med ett leende.

Alexandra Falk, Anna Wingskär och Monica Hansson från timvikarieenheten på Vård & Omsorg upplever att det finns ett stort intresse för att jobba i kommunen.

– Det har kommit många som varit nyfikna och som vill veta mer, säger Alexandra Falk.

Hon får medhåll av Monica Hansson.

– Mässan har varit en samlad arena där inte bara personer som söker arbete kan få hjälp och inspiration, men också de som behöver stöd med att hitta rätt utbildning och studieform, påpekar Monica.

Söderbro för unga

För personer mellan 16 och 29 år fortsatte mässan på Söderbro där unga fick hjälp med att ansöka till sommar- och feriejobb, skriva CV och få vägledning om framtida arbete och praktik.

– Det är många, framförallt yngre, som inte känner till och blir förvånade över hur många olika typer av jobb som finns i kommunen. Därför är det så viktigt att vi är här och möter människor och informerar, säger Paula Olinder, rekryterare på Bemanningcenter.

Hanna Lans, utbildningsledare på Yrkeshögskolan Kungsbacka, höll en föreläsning om vägar till arbete och håller med om att det är viktigt att prata med människor om de möjligheter som finns.

– Många sållar direkt bort sig själva från processen. Till våra utbildningar vill jag gärna betona att alla kan söka, oavsett betyg!

Fler rekryteringsträffar under veckan

För dig som är intresserad av att arbeta som semestervikarie i kommunen och som missade Kompetensmässan hålls även två rekryteringsträffar under vecka 11. Den 15 mars klockan 10.30-13 på Aranäsgymnasiet och den 16 mars klockan 10.30-13 på Elof Lindälvs gymnasium.