Kör du för fort?

Det får du veta om du under de närmaste veckorna kör på Björkrisvägen. Under mars-april placeras en ljustavla som visar hastigheten i tre olika stadsdelar med låg hastighetsbegränsning.

Ljustavlan är redan på plats på Björkrisvägen och om ett par veckor flyttas den till Forsvägen och därefter till Gnejsvägen i Kolla parkstad. Syftet är att sänka hastigheten, ett önskemål som framkom i  den medborgardialog som Kungsbacka kommun och polisen genomförde under hösten 2015.

Till hösten planeras en uppföljning då skylten sätts upp på de tre gatorna ännu en gång. Dessutom genomförs en före- och eftermätning med radar på alla platserna för att kunna utvärdera om ljustavlan får effekter även på sikt eller om den bara påverkar trafiken då den är på plats.

Har du frågor, kontakta:

Trafikingenjör Sara Johansson
0300-83 40 00
sara.johansson@kungsbacka.se