Möte om nytt boende för ensamkommande i Åsa

Kommunen bjuder in till information och dialog om ett nytt HVB-hem för tolv ensamkommande i ett nybyggt boende på Ölmanäs ringväg i Åsa.

Boendet är planerat att öppna i maj och har tolv platser för ungdomar under 18 år. Ungdomarna har vistats i Sverige en längre period och går i skola och har fritidssysselsättningar. Några har varit placerade på boenden i andra kommuner, eftersom Kungsbacka kommun inte hade möjlighet att ta emot dem när de kom under förra året. HVB-boendet på Ölmanäs ringväg kommer Kungsbacka kommun att bedriva i egen regi.

Det är viktigt för oss att ta ansvar för de unga som är anvisade hit. På så sätt får kommunen en effektivare tillsyn, ett bättre omhändertagande av dessa ungdomar på längre sikt och en bättre ekonomi.

Kommunen bjuder in till informationsmöte måndagen den 27 mars klockan 18-20 i Löftadalens folkhögskola. På mötet medverkar tjänstemän inom kommunen som jobbar med flyktingmottagande och integration, folkvalda politiker samt representanter från samverkande myndigheter.

Anmälan är frivillig.  

Ange gärna e-post eller telefonnummer, så vi kan kontakta dig ifall det blir ändringar kring mötet.
Vi vill planera ett så bra möte som möjligt för dig som kommer. Därför vill vi gärna veta vad du vill ha ut av mötet.
När du har skickat formuläret är du anmäld till mötet. Välkommen!