Natur- och teknikelever mötte framtida arbetsgivare

I tisdags arrangerades en arbetsmarknadsdag för alla elever i årskurs 3 på Teknik- och Naturvetenskapsprogrammen på Elof Lindälvs gymnasium och Aranäsgymnasiet.

Utställare från både arbetsgivar- och utbildningssidan hade samlats utanför Teknikprogrammets hemvist på Aranäsgymnasiet. Förmiddagen bjöd på utställning, mingel med framtida arbetsgivare och seminarium.

Knyta kontakter

Några som såg nöjda ut med förmiddagen var Adam Martinsson och Ronan Young, som båda läser produktionsteknik på Elof Lindälvs gymnasium.

- Jag kommer förmodligen att jobba direkt efter studenten och här kan jag knyta värdefulla kontakter med olika arbetsgivare, säger Adam Martinsson entusiastiskt.  

 Ronan Young siktar istället på att plugga när han är klar med gymnasiet.

- Här finns flera utbildningar representerade så jag passar på att se vilka möjligheter som finns för mig i framtiden.

Testa på ingenjörsyrket

Omid Esmaili och Anne Håkansson representerade Tekniksprånget och var några av de ca 20 utställare som medverkade under förmiddagen.

- Genom Tekniksprånget kan elever som har gått ut gymnasiet och som är behöriga att söka en ingenjörsutbildning få möjlighet till fyra månaders betald praktik. Att medverka på en sådan här arbetsmarknadsdag är en möjlighet för oss att berätta om vilka möjligheter det finns att testa på ingenjörsyrket, och även få lön, säger Anne Håkansson.

Eftertraktade på arbetsmarknaden

Lars Hanning, lärare på Teknikprogrammet på Aranäsgymnasiet, såg nöjd ut med förmiddagen och berättade att detta är första gången som man anordnar den här typen av arbetsmarknadsdag. Men det kan säkerligen bli en repris.

- Våra elever är verkligen eftertraktade på arbetsmarknaden direkt efter gymnasiet. Detta är en fantastisk mötesplats mellan arbetsgivare, utbildningar och elever, och visar verkligen vilka möjligheter som finns för våra kommande studenter.

Kvalitetssäkrad utbildning

Arbetsmarknadsdagen arrangerades i samverkan mellan Teknikcollege Kungsbacka och Teknikcollege i Göteborgsregionen. På en Teknikcollege-certifierad utbildning är företag med och kvalitetssäkrar innehåll och upplägg så att de matchar deras behov av kompetens för framtiden. Detta gör att de som gått denna utbildning blir attraktiva att anställa. Utbildningen bygger på ett nära samarbete med både lokala och regionala företag.

Läs mer om Teknikcollege