Nya tag för föreningar som ska hälsocertifieras

Nu startar en ny omgång av certifieringsarbetet för kommunens idrottsföreningar. Under året kommer 26 föreningar att arbeta för att bli hälsocertifierade föreningar med målet att ta emot diplom av nämnden vid årets slut.

Kvalitetsmärkning sedan 2010

Sedan 2010 har Kungsbacka kommun jobbat med att certifiera idrottsföreningar i kommunen. Certifieringen fungerar som en kvalitetsmärkning och syftet är att barn och ungdomar ska kunna vistas i en hälsosam och trygg föreningsmiljö.

Föreningar som vill certifiera sig jobbar under året, med stöd av kommunen, med de olika målen: utveckla det drogförebyggande arbetet, nolltolerans för psykiskt och fysiskt våld, ökad jämställdhet och mångfald, ökad demokrati och delaktighet och höjd utbildningsnivå på barn- och ungdomsledare.

Föreningarna tar fram policydokument och handlingsplaner, utbildar ledare och har aktiviteter för medlemmar kopplade till målen. Med hjälp av policys jobbar föreningarna med sin värdegrund och med tydliga handlingsplaner vet sedan ledare och styrelse, föräldrar och aktiva vad de ska göra om det händer något.

Ny logotyp och material till föreningarna

Under 2015 gjorde vi en omfattande utvärdering av certifieringsarbetet. Utvärderingen visade bland annat att logotypen behövde göras om och att för få medlemmar i föreningen kände till att deras förening av certifierad och vad det innebär. Det framkom också att certifierade föreningarna vill kunna använda sin certifiering som en kvalitetsstämpel av föreningen och därför behöver informationsmaterial. Nu kan vi stolt presentera en ny logotyp och ett marknadsföringsmaterial som föreningar kan använda sig av.

Förra året certifierades 22 föreningar som tillsammans har 6500 aktiva barn och unga mellan 7 och 20 år. Vi drar slutsatsen att lika många barn och unga har vistats i en ännu tryggare föreningsmiljö med hjälp av det digra arbete föreningarna gör för att hälsocertifieras.

Kontakta gärna