Samordnade transporter inspirerar i Danmark

Genom den stora miljösatsningen samordnad varudistribution samordnar kommunen sedan förra hösten varutransporterna till förskolor, skolor och boenden. Tisdagen 21 mars besökte en dansk grupp Kungsbacka för att höra mer om arbetsättet och dess fördelar.

I november 2016 gick startskottet för samordnad varudistribution, kommunens största miljösatsning någonsin med syftet att minska miljöpåverkan, skapa en bättre arbetsmiljö och öka trafiksäkerheten.

Fyra månader efter införandet visar resultatet från en enkätundersökning att en stor majoritet av kökspersonalen på de beställande förskolorna, skolorna och boendena ger goda betyg för det nya transportsättet. Niclas Siljedahl är projektledare för samordnad varudistribution. Han är nöjd med införandet och ser positivt på framtiden.

– Tidigare i vår har vi genomfört en enkätundersökning kring införandet av samordnad varudistribution, där våra enheter har fått svara på frågor om hur man upplever det nya arbetssättet. Betygen är i allmänhet goda, och det är självklart glädjande att de allra flesta av våra enheter är nöjda med hur införandet har fungerat. Nu blickar vi framåt och planerar för att koppla på fler leverantörer och varugrupper, säger Niclas Siljedahl.

Givande samtal och uppskattat studiebesök

Under tisdagen 21 mars besökte en grupp representanter från Egedals kommun Kungsbacka för att höra mer om om det nya arbetsättet och dess fördelar.

Förmiddagen inleddes med presentationer av de båda kommunerna. Därefter hölls ett föredrag där Mats Lundström, säljare Postnord, Susanne Lundmark, projektledare Postnord och Niclas Siljedahl, projektledare berättade mer om planeringen och införandet av samordnad varudistribution i Kungsbacka.Dagen avslutades med ett uppskattat studiebesök på Postnords distributionscentral, där besökarna fick en rundvisning i lokalerna.

En av besökarna var Niels Damgaard, upphandlingskonsult på Egedals kommun som var nöjd med besöket och tyckte att dagen varit givande.

– Jag och mina kollegor är alla nöjda med besöket och dagen i Kungsbacka, det har varit spännande och lärorikt och vi tar med oss flera goda råd och tips i vårt fortsatta planeringsarbete, avslutar Niels Damgaard.

Kontakta gärna

Projektledare Niclas Siljedahl
0300-83 41 13
niclas.siljedahl@kungsbacka.se