Sommaröppet inom förskola och fritids – anmäl ditt behov via vår e-tjänst

Under sommaren vecka 25-33 anpassar vi vår verksamheten till efterfrågan. Anmäl hur ditt behov ser ut i vår e-tjänst

Vecka 28-31 är det inte så många som har behov av barnomsorg och då har vi endast sommaröppen verksamhet på några  förskolor och fritdshem för de barn som behöver.

För att kunna planera så bra som möjligt utifrån hur ditt barns omsorgsbehov ser ut vecka 28-31 vill vi att du lämnar besked om ditt barn behöver förskola eller fritids under alla eller någon av dessa veckor samt vilka tider som då gäller.

Om ditt barn ska vara ledigt eller har ändrade tider vecka 25-27 samt 32-33 så ber vi dig uppdatera ditt schema i e-tjänsten

Via länken nedan hittar du mer information och länk för att anmäla.

Anmäl behov av sommaromsorg på förskola och fritidshem