Styrning och tillit på agendan

Hur kan balansen mellan kontroll och förtroende för medarbetarnas kompetens utvecklas i styrningen av offentliga verksamheter? Det var temat när regeringens tillitsdelegation besökte kommunen den 15 mars.

Tillitsdelegationen är en kommitté utsedd av regeringen som har uppdraget att arbeta för en mer tillitsbaserad styrning av offentlig sektor. Arbetet görs genom att besöka och ta del av olika verksamheter inom vård, skola, omsorg runt om i hela Sverige med syftet få fram goda exempel på utvecklingsarbete i kommuner, landsting och myndigheter som ger större utrymme att tillvarata medarbetares fulla kompetens och förmåga. Den 15 mars besökte delegationen Kungsbacka.

Besökte Vård & Omsorg

Tillitsdelegationens ordförande Laura Hartman och kollegan Karin Ekdahl Wästberg besökte under dagen Vård & Omsorgs verksamheter på Omsorgens hus, Signes hus äldreboende och Onsala hemtjänst.

Therese Lindén, socialt ansvarig samordnare på VO och Josefine Granath, facklig företrädare Kommunal höll i besöket. Temat för dagen var hur VO på olika sätt arbetar med involvering, såväl med medarbetare som kunder. Ett exempel är arbetsmodellen som tagits fram för att göra våra äldreboenden attraktivare. Modellen bygger på att kundens önskemål och behov och medarbetarnas kompetens är centrala när omsorgen planeras och utförs på boendet.

Delegationen fick även information om hemsjukvårdens arbete med att förbättra läkemedelshantering för barn och hemtjänstens arbete med att skapa en arbetsplatskultur där alla är delaktiga.

Delegationens ordförande Laura Hartman tyckte att det var givande att få ta del av hur kommunen arbetar:

- Besöket har tillfört oss mycket. Det finns en positiv anda i Kungsbacka och vi känner oss inspirerade av de positiva exempel från kommunens verksamheter som vi fått ta del av idag, säger Laura Hartman.

Summering med kommunledningen

Besöket avslutades med en summering tillsammans med kommundirektör Ann-Charlotte Järnström, kommunstyrelsens ordförande Hans Forsberg och Christian Haneson, 1:e vice ordförande i nämnden för Vård & Omsorg.  

Lillemor Berglund, förvaltningschef Vård & Omsorg tyckte att dialogen med delegationen var givande:

- Det är roligt att delegationen är intresserad av vårt arbete inom Vård & Omsorg. Frågan om hur vi involverar och arbetar så effektivt som möjligt för att ge nytta till våra invånare är angelägen och det känns bra att vi bidrar till delegationens fortsatta arbete, säger Lillemor Berglund förvaltningschef Vård & Omsorg.

Kontakta gärna:

Lillemor Berglund, förvaltningschef Vård & Omsorg
0300-83 49 79
lillemor.berglund@kungsbacka.se