Unga lämnar förslag i Barbrobetalar-kampanjen

13 mars–9 april är det dags för vårens Barbrobetalar-kampanj. Då kan unga mellan 14 och 20 år lämna förslag och rösta på förslag till förbättringar i Kungsbacka kommun.

Barbrobetalar är kommunens forum för ungdomsinflytande som funnits sedan 2005. Varje termin är det förslagskampanj. Då kan unga mellan 14 och 20 år lämna förslag till förbättringar i kommunen och rösta på de förslag som kommer in. De förslag som får flest röster går vidare till ett rådslag mellan ungdomar, politiker och tjänstepersoner.

Ungdomskonsulenter är ute på alla skolor

Under kampanjperioden besöker ungdomskonsulenter alla högstadie- och gymnasieskolor. De informerar om hur man lämnar förslag och berättar om vilka möjligheter som finns att påverka i kommunen. Ungdomskonsulenterna kommer även att finnas på andra platser i kommunen.

– I år tänker vi lite nytt och breddar vårt sätt att nå ut till ungdomar. Ungdomskonsulenterna är inte bara i skolor utan bjuder också in klasser till områdeslokaler och samarbetar med närbibliotek, säger Nedim Kirlic, utvecklare på Kultur & Fritid.

Förslag och röster lämnas på Barbrobetalars förslagssida. Här du följa förslag och se röstresultat.

Barbrobetalar  – förslag och röstning

Rådslag mellan ungdomar och politiker

Vårens rådslag äger rum 26 april på Kulturhuset Fyren klockan 18. Då träffas politiker, tjänstepersoner och ungdomar för att diskutera de förslag som fått flest röster. Rådslaget är öppet för alla.

Vad är Barbrobetalar?

Barbrobetalar är kommunens forum för ungdomsinflytande som funnits sedan 2005. Syftet är att underlätta för ungdomar att föra fram förslag till politiker. Förslagen som kommer in berör oftast olika politikområden och förvaltningar. Många förslag har genomförts sedan Barbrobetalar startade 2005. Här är exempel på vad som genomförts från tidigare år:

  • Ny gymnastikhall i Kungsbacka (på gång)
  • LAN-lokal i Kungsbacka
  • Övergångsställe vid Ljud- och bildskolan
  • Skolmatens dag ordnas varje år med matråd från skolorna
  • Skatepark i Kullavik
  • Staket mellan spåren på Kungsbacka station
  • Studio för elektronisk musik på Bostället i Frillesås
  • Cykel- och mopedskjul vid Smedingeskolan
  • Verkstadslokal för fordonsintresserade
  • Utökade skolbusskort

Barbros bankomat

Barbrobetalar har också en pott med pengar, Barbros bankomat, som ungdomar kan söka under hela året. Pengarna ska gå till ett icke-vinstdrivande projekt som de vill göra på sin fritid.

Förvaltningen för Kultur & Fritid ansvarar för genomförandet av Barbrobetalar-kampanjen och administrerar Barbros bankomat.

Barbros bankomat

Kontakta gärna

Utvecklare Nedim Kirlic
0300-83 78 50
nedim.kirlic@kungsbacka.se