Brunnsvattenprover klara

I höstas erbjöd kommunen ett antal fastighetsägare i närheten av två gamla nedlagda deponier vattenprovtagning i fastigheternas brunnar. Syftet var att undersöka om deponierna påverkar vattenkvaliteten i närliggande brunnar. Provresultaten visar att samtliga brunnar innehåller tjänligt dricksvatten.

Proverna togs som ett led i kommunens arbete med att prioritera vilka insatser som bör göras först. Totalt är det 11 brunnar vid Tom i Fjärås och vid Bräckorna i Frillesås som kontrollerats. Rapporten, som tagits fram av konsultfirman Norconsult på uppdrag av kommunen, visar att samtliga brunnar innehåller tjänligt dricksvatten.

Lugnande

- Det känns lugnande, säger Lennart Torgerson, kommunens projektledare i arbetet med gamla deponier.

Enligt rapporten föranleder inte undersökningsresultaten Kungsbacka kommun att utföra vidare undersökningar av vattenkvaliteten med avseende på närliggande deponier.

Men i ett fall rekommenderar rapporten ytterligare provtagning. Det handlar om så kallade alifatiska kolväten som återfinns bland annat i bensin och diesel. Det finns flera möjliga källor till denna förekomst, varav den närbelägna deponin skulle kunna vara en. Vattnet anses dock fortfarande tjänligt som dricksvatten.

Studera rapporten

- Vi har just mottagit rapporten, och vi kommer nu att studera den noga innan vi beslutar hur vi går vidare, säger Lennart Torgerson.

I dagarna skickar vi ut rapporten till alla berörda fastighetsägare. Rapporten finns också under Dokument nedan.

Läs mer om gamla deponier i Kungsbacka kommun

Läs mer om deponierna vid Tom och Bräckorna

Kontaktpersoner

Projektledare gamla deponier:

Lennart Torgerson
0300-83 41 07
lennart.torgerson@kungsbacka.se

Frågor om dricksvattenkvalitet och kommunens roll som tillsynsmyndighet:

Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd
Förvaltningschef Annika Ekvall
0300-83 41 31
annika.ekvall@kungsbacka.se

Frågor om underlag och metod i rapporten:

Norconsult
Ulf Johansson
031-50 71 07
ulf.johansson@norconsult.se