Dags att nominera till årets Leva livet-pris

Vem ska få årets Leva livet-pris? Nominera senast 15 maj.

Leva livet-priset delas ut till en person eller en arbetsgrupp inom Vård & Omsorg som har bidragit till att ge våra kunder bättre livskvalitet.

För enskilda och arbetsgrupper

Priset på 10 000 kronor ska fungera som uppmuntran och stimulans för medarbetare inom Vård & Omsorg. Både enskilda medarbetare och en hel arbetsgrupp kan nomineras.

Skapa livsglädje

Den eller de som får priset kan till exempel ha förbättrat arbetet på sin arbetsplats eller främjat samarbetet i arbetslaget.

Alla kan lämna förslag

Kunder, anhöriga, personal eller andra kommuninvånare kan lämna förslag på pristagare. Vård & Omsorgs arbetsutskott bedömer förslagen och beslutar vem som får priset som delas ut på kommunfullmäktiges möte i september.

Nominera senast 15 maj

Gå in och nominera här

Kontakta gärna

Cajsa Löfmark, nämndsekreterare
0300-83 48 39
cajsa.lofmark@kungsbacka.se