En av Sveriges mest miljövänliga lokalvård

Återigen har Lokalvården i Kungsbacka miljödiplomerats. För att bli miljödiplomerad görs en grundlig utredning av hela verksamhetens miljöpåverkan.

Vi bedriver en av Sveriges mest miljövänliga lokalvård och är bäst på att arbeta för så lite avfall som möjligt i vår verksamhet genom att använda så kallade ”Cradle-to-cradle”-rengöringsprodukter*.

- Genom arbetet med miljödiplomering har vi fått en bra struktur på vårt miljöarbete, säger verksamhetschef Ann-Christine Roxhage. Vi städar för en hållbar miljö och det känns bra att veta att vi inte utsätter vår personal eller barn, ungdomar eller äldre i våra lokaler för onödiga gifter.

Strort engagemang hos medarbetarna

Efter ett par års hårt arbete med miljöfrågorna kan Lokalvårdens miljösamordnare Sandra Einhaus konstatera att intresset från medarbetarna varit stort.

- Våra medarbetare är väldig stolta över att vi har kommit så långt i vårt miljöarbete, berättar Sandra. Vi har startat ett miljöcafé där medarbetare kan delta en gång per månad, detta är frivilligt och det har kommit upp många bra idéer där! Bland annat ska vi arbeta vidare under detta år med att bli ännu bättre på att erbjuda källsortering i våra lokaler.

99 procent miljömärkta kemikalier, minskat avfall och utbildad personal

Under det senaste året har Lokalvården i Kungsbacka bytt alla behållare för pappershandduk och toalettpapper samt bytt tvål vid handfaten till en drygare variant och på så vis minskat kommunens avfall. Numera är också hela 99 procent av Lokalvårdens inköpta kemikalier miljömärkta.

Det har även satsats på ökad kunskap för lokalvårdarna när 76 procent av all personal har gått utbildning ”hållbar städ” och 98 procent av all personal är utbildad inom grundläggande miljöutbildning

Kontakta gärna

Verksamhetschef Ann Cathrine Roxhage
0300-83 42 38
ann-cathrine.roxhage@kungsbacka.se

Miljösamordnare Sandra Einhaus
0300-83 40 62
sandra.einhaus@kungsbacka.se

* Enligt principen ”Cradle to cradle” (vagga till vagga) kan alla material genom rätt grunddesign bli näring antingen åt mikroorganismer eller industriella processer. Därigenom eliminerar man avfall som koncept – tidigare avfall blir till antingen näring åt jorden eller nya värdefulla råvaror åt industrin.