Ett barn behöver dig – vi söker familjehem

Vi är i akut behov av trygga, engagerade vuxna som har plats och tid att som familjehem ta emot ett barn. Just nu har vi flera barn från yngre förskoleålder till mellanstadieålder som behöver bo i en annan familj än den egna under en kortare eller längre period.

Vi söker familjehem bestående av vuxna med tidigare erfarenhet av barn och som kan ge barnet en trygg uppväxt, kärlek och omsorg. God kompetens av barns utveckling, samspel och anknytningsbehov är till stor fördel inför placeringen. Som familjehem har du ett delat ansvar med socialtjänsten och de biologiska föräldrarna. Det betyder att du alltid har stöd från oss och att du ingår i ett team runt barnet.

Barn är olika och vi behöver därför familjehem som ser olika ut. I vårt arbete med att finna blivande familjehem är det viktigt för oss hitta en balans mellan familjehemmets livssituation och barnets behov.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss på familjehemsenheten genom att ringa Linda Karlsson 0300-83 51 03, Maja Graaf 0300-83 42 96 eller
Renate Höjd 0300-83 40 32.

Läs mer här för att hitta mer information och för att lämna dina kontaktuppgifter.