Ett steg till för samverkan mellan skola och arbetsliv

Den 20 april levlade vi samverkan mellan skola och arbetsliv här i Kungsbacka! Att levla är ett annat ord för att ta ett steg till och målet med konferensen var att ytterligare stärka samverkan skola och arbetsliv i alla våra verksamheter.

Drygt 600 pedagoger möttes på Elof Lindälvsgymnasium och arbetade metodiskt på olika sätt för att komma vidare i sitt arbete

- Samverkan skola arbetsliv, SSA, ska finnas på agendan i Kungsbackas alla skolor i den dagliga verksamheten under hela utbildningen från förskola hela vägen upp genom gymnasiet, säger Lars Clemensson, utvecklingschef inom Förskola & Grundskola.

- Det är en förutsättning för att ge barn och elever det de behöver för att kunna göra aktiva val för framtiden och se alla de möjligheter som finns. Vi vet också att motivationen och därmed lärandet ökar när eleverna får göra något som är på riktigt.

Speed dating och inspiration 

På den lokala konferensen genomförde alla deltagare fyra olika pass med olika infallsvinklar

  • Mötesplats med Levande bibliotek och Dialogforum.
  • Inspirationsföreläsning med fokus på framtida behov av yrkeskompetenser
  • Workshop med ett tema som valts utifrån den egna enhetens eller arbetslagets behov.
  • Eget arbete med att ta fram en handlingsplan för samverkan skola arbetsliv

Mötesplatsen var en arena för dialog; speed-dating där pedagoger och företrädare från olika yrkesområden fick tillfälle att knyta kontakter och prata om hur man kan samarbeta. I Dialogforum diskuterades önskat läge och hur vi kan arbeta för att nå dit.

En väg att tillgodose rekryteringsbehov

På plats fanns representanter från olika företag, polis, läkare med flera. Många yrken finns också i kommunen, cirka 250, och representanter för dessa, t ex undersköterska, ingenjör, miljöinspektör, drifttekniker deltog och pratade om sitt yrke och att utveckla samarbete med skolor.

Christer från företaget Kylteknik var en av företagarna som hade en monter. Han berättade att branschen är i stort behov av rekrytering och att man därför gärna tar alla tillfällen som erbjuds för att delta i sammanhang som kan bidra till att intresse för yrket ökar.  

Handlingsplan för samverkan tas fram

För att på bästa sätt tillmötesgå behovet på den egna enheten kunde de olika arbetsgrupperna välja mellan fem olika workshop med innehåll kopplat till samverkan, tema för de olika var.
Hur låter vi mångfald berika vår samverkan,  SSA-integrerat i undervisningen, Värdeskapande lärande, Jämställd skola-förutsättning för jämställt  arbetsliv, Konkreta metoder och verktyg.

I dagens sista pass arbetade arbetslag från förskolor och skolor konkret med sina egna handlingsplaner för att utveckla samverkan skola arbetsliv i den egna enheten.

Kungsbacka kommun stod i år värd för den nationella SSA-konferensen som riktar sig till kommuner i hela Sverige och som genomfördes 19-21 april. Den lokala konferensen var en satellit-konferens till denna.

Mer information om den nationella konferensen

Made by Kungsbacka - gemensam arena för samverkan

Vill du veta mer om hur vi i Kungsbacka utvecklar samverkan mellan skola och arbetsliv här i Kungsbacka kan du besöka Made by Kungsbackas webbplats eller följa deras facebooksida. Då hittar du konkreta exempel på samarbete och kan bli inspirerad till att levla samverkan.

Made by Kungsbacka

Följ Made by Kungsbacka på facebook

Kontakta gärna

Kerstin Fredberg, kommunikationsspecialist
kerstin.fredberg@kungsbacka.se
0300-83 41 46

Frida Svensson, utvecklingsledare
frida.svensson@kungsbacka.se
0300-83 44 20