Förbättring av servicen till företagen i Kungsbacka

Bit för bit förbättras kommunens service till företagen i Kungsbacka. Kommunen genomför löpande Nöjd-Kund undersökningar och deltar i ”Öppna jämförelser: företagsklimat” genom Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Kungsbackas sammantagna Nöjd-Kund-Index för 2016 ligger på 64. Det är ett steg i rätt riktning från förra jämförelsen då index låg på 63. De enskilda förvaltningarnas resultat blir också allt bättre.

Insikt 2016 är den femte undersökningen som SKL genomfört över hela landet. I undersökningen deltar företag som under året haft någon form av myndighetsärende inom områdena bygglov, markupplåtelse, miljötillsyn, livsmedelstillsyn, serveringstillstånd samt brandtillsyn.

Bygglov och Miljö & Hälsoskydd de stora klättrarna

Kungsbackas sammantagna Nöjd-Kund-Index (NKI) för 2016 ligger på 64. Det är ett steg i rätt riktning från förra jämförelsen då index låg på 63. Klättrarna i Kungsbacka är Bygglov +9 steg upp till NKI 50 och Miljö & Hälsoskydd +6 steg upp till NKI 65.

- Det är många människor som har arbetet hårt med detta, jag vill ge en stor eloge till alla medarbetare som har bidragit till att vi har ökat så mycket. Vi har arbetat både med hur vi har organiserat oss och med vår kultur, exempelvis hur vi tar möten. Vi har också ett specifikt team som tar hand om företagen, säger Hanna Ståhl, tillförordnad verksamhetschef för bygglov.

Båda myndighetsområdena har en bit kvar tills de når Sverigesnittet, men resultatet är ett kvitto på att förvaltningarnas utvecklingsarbete börjar ge utdelning. Över Sverigesnittet hittar vi de tre övriga områdena. Markupplåtelse med NKI 64 ligger 4 steg över snittet och Serveringstillstånds NKI på 75 är precis 1 punkt över Sverigesnittet.

- Bäst i klassen i Kungsbacka är livsmedelstillsyn. De har ett NKI på 77 och 3 över snittet i Sverige. Livsmedelsinspektörerna har en omvittnat god relation till företagen. De kan vara goda inspiratörer internt i det fortsatta förbättringsarbetet, säger Elinor Filipsson, näringslivschef.

- Det är självklart kul att miljö & hälsoskyddstillsynen ökar, och det rejält, men inte helt oväntat. Vi jobbar systematiskt med frågan. Kunderna är ju vår arbetsmiljö så vi är självklart intresserade av att relationerna blir så bra som möjligt. Vi jobbar också på att det ska bli bättre, dels med olika digitala verktyg och dels med ökade kontakter inom kommunen. Vi vet att det finns en risk i alla ärenden som går över flera förvaltningar så vi försöker arbeta tillsammans med främst Teknik och Plan & Bygg för att kunder inte ska falla mellan stolarna, kommenterar förvaltningschef Annika Ekvall på Miljö & Hälsoskydd.

Företagsklimatet en viktig indikator

Syftet är att fånga upp företagarnas synpunkter och identifiera förbättringsområden. Hur företagare uppfattar kommunens företagsklimat är intimt förknippat med hur de upplever att kommunens företrädare agerar i myndighetsutövningen. Mätningen är därför ett viktigt redskap i kommunens arbete med att förbättra servicen och därmed företagsklimatet.

- Företagen är jobbskapare och därför otroligt viktiga för att vi ska få de skatteintäkter vi behöver för att klara den kommunala välfärden. Därför är det nödvändigt att Kungsbacka har ett gott företagsklimat. NKI-mätningen är en temperaturmätare på hur bra vi når detta mål. Att våra siffror pekar uppåt är därför glädjande, säger Hans Forsberg (m), kommunstyrelsens ordförande.

Läs mer:

Insikt 2016: Så tycker regionens företag om kommunernas arbete

Kontakta gärna