Har du en food truck?

Här rätar vi ut några frågetecken om vad som gäller om du vill ställa upp exempelvis en snabbmatsbil, populärt kallad food truck, i Kungsbacka.

Alla verksamheter ska godkännas eller registreras, oavsett om de bedrivs i ett tält, en vagn eller i en fastighet. Det gäller även om det är en tillfällig verksamhet. Anmälan ska ske till myndigheten i kommunen eller länet där du ska ha din anläggning. Det är Livsmedelsverket som godkänner anläggningar och i Kungsbacka är det förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd som sköter registreringen.

Är du godkänd kan du även bedriva verksamhet i andra län och kommuner.Om en mobil anläggning är godkänd av en kontrollmyndighet i annat land inom EU, motsvarar det en svensk registrering eller ett svenskt godkännande. Detsamma bör gälla länder inom EES, till exempel Norge.

En mobil lokal kan vara en del av en vanlig fast anläggning och registreras tillsammans med huvudverksamheten eller ingå i huvudverksamhetens godkännande.

Detta gäller för livsmedel

Hanterar du livsmedel i en flyttbar anläggning behöver du inte anmäla din närvaro till kommunen du besöker, men om det blir kontroll av Miljö & Hälsoskydd ska du kunna visa att du är registerad och godkänd.

Här kan du läsa mer om vad som gäller för livsmedelshantering i Kungsbacka. 

Tänk på att

I de flesta kommuner måste du ha tillstånd eller så kallat markupplåtelse för att få stå på torg och i parker. I Kungsbacka kommun är det förvaltningen för Teknik som ger tillstånd till plats. Du ska även ha tillstånd från polisen för att få använda en offentlig plats.

Läs mer om tillstånd för att ställa upp en snabbmatsbil i Kungsbacka. 

Kontakta gärna