Kungsbackas rekordtillväxt märks i samhället

Det går bra för Kungsbacka. När Business Region Göteborg, BRG, summerar 2000-talet hittills så visar siffrorna på 7492 nya jobb. Antalet arbetsställen har stigit med 3765. ”Det är otroligt glädjande siffror som placerar Kungsbackas tillväxt bland toppen i Sveriges kommuner”, säger näringslivschef Elinor Filipsson.

När Business Region Göteborg, BRG, nyligen presenterade sin statistik över tillväxten i Göteborgsregionen var den stora nyheten att regionen nyligen fått sin miljonte invånare.

– Sedan år 2000 har vi växt med 150 000 invånare i regionen genom inflyttning och fler nyfödda. Det motsvarar ett helt Linköping, Sveriges femte största stad, säger Henrik Einarsson på BRG.

7500 nya jobb

Tillväxten i Kungsbacka följer den i Göteborgsregionen. Sedan 2000 har antalet invånare ökat med 14 031 personer och Kungsbacka har passerat 80 000-strecket.
Ser man på jobb och företagande, så går det som tåget. 7492 nya jobb har det blivit och antalet arbetsställen har vuxit med 3765.

- Det finns många anledningar till varför att det är viktigt att regionen växer men en är att om 100 personer flyttar hit för jobb, så ökar sysselsättningen med 88 i andra led. Alltså ju fler som flyttar hit desto mer jobbtillfällen skapas i andra led eftersom nya invånare måste ha bostad, samhällsservice och allt som följer med ett aktivt liv, säger näringslivschef Elinor Filipsson.

Tillväxten märks i samhället

Om man dessutom tittar på andra faktorer som bidrar till en stark tillväxt, står Kungsbacka ut även där. Vad gäller nyföretagande, så ligger kommunen i topp i Halland med 18,7 nyföretagsamma personer per 1000 invånare.

- Den starka tillväxten är inte bara siffror, utan något man märker i samhället, säger Elinor Filipsson.  Vi har en väldigt låg arbetslöshet på 3,1 procent jämfört med rikets 7,6 procent. Kungsbackas invånare har också hög utbildningsgrad och bidrar till den omställning som sker i Göteborgsregionen, framför allt inom bilindustrin där utvecklingen mot mer miljövänliga, högteknologiska fordon är banbrytande.

Bruttoregionprodukten, BRP, som är den regionala motsvarigheten till bruttonationalprodukt, BNP, som består av värden av all produktion av varor och tjänster i en region, har stigit rejält i Kungsbacka. Den reala BRP:n har stigit med 73 procent sedan 2000. Det motsvarar 7,9 miljarder kronor.

Kommunen står till tjänst

Kommunens många företag bidrar till en diversifierad flora av företag. Här finns allt från anrika och väletablerade företag till uppstickare inom nya branscher, alla med varierande antal anställda.

- Av befolkningen i Kungsbacka är 17,9 procent företagare. Det innebär att vi ligger i topp i Halland. Från kommunens sida så arbetar vi aktivt med att underlätta för företagarna i kommunen och har bland annat en företagslots som ställer vår expertis till förfogande för företag att få kontakt och rådgivning hur de ska gå tillväga för att etablera, omlokalisera eller expandera, berättar Elinor Filipsson.

Siffrorna i artikeln kommer från BRG och rapporten Företagsamheten, Svenskt Näringsliv

Kontakta gärna