Anders Ekström (M) tog initiativ till kampanjen om att proväta mat. Invånardialog i Valldaskolans aula den 30 mars.

Lunchkampanj avslutades med dialog

Kampanjen där kommuninvånare fick möjlighet att proväta skolmat är nu avslutad. Till invånardialogen torsdagen 30 mars kom 33 intresserade föräldrar och politiker för att diskutera skolmaten, måltidsupplevelsen och servicen kring måltider i kommunen.

Under de två veckor som kampanjen pågick valde uppemot 200 personer att anmäla sig till att proväta lunch på kommunens förskolor och grundskolor. Vilket gav nästan 100 möjliga ställen att luncha på. Allt avslutades med en invånardialog torsdagen den 30 mars för att fånga upp synpunkter om hela måltidsupplevelsen. Anders Ekström (M),  ordförande i nämnden för Förskola & Grundskola initierade kampanjen för att väcka intresse för skolmaten i kommunen. 

– Kampanjen togs emot positivt och jag är glad att så många valde att delta. Kul att en del kom på dialogen och tog möjlighet att framföra sina synpunkter direkt. Nu ska förvaltningen sammanställa resultatet för att se hur vi kan göra skolmaten i kommunen ännu bättre, säger Anders Ekström.

Dialogen hölls i Varlaskolans aula och med på dialogen fanns Fredrik Hansson (C), ordförande i nämnden för Service och Anders Ekström (M) ordförande i nämnden för Förskola & Grundskola tillsammans med några av politiker från nämnderna. Utvecklingsledare Jens Alderblad, Förskola & Grundskola och måltidschef Annika Åkerlund, Service med personal fanns också på plats och gav svar på de frågor som ställdes om kommunens måltider. 

Synpunkter från lunchande kommuninvånare 

När vi summerar kampanjen och de synpunkter som kommit in har det varit positiv respons. Erbjudandet om att proväta mat har varit mycket uppskattat bland kommuninvånarna där många tackade för möjligheten. 

Den skolan som hade flest anmälda lunchgäster under kampanjens två veckor var Särö skola dit 45 personer hade anmält sig för att testa skolmaten, Toråsskolan hade under veckorna 15 bokade lunchgäster och Frillesåsskolan 13 personer som anmält sig.

– Jag upplevde initiativet mycket positivt och den lunch jag åt var mycket god, med flera alternativ på rätter och mycket grönsaker, skrev en förälder till förvaltningen. En förälder berättade att deras barn varit nöjd med såväl kvalitet som variation av maten med orden ”det finns alltid något som är gott”. Det har varit både bra och nyttigt att se hur barnen har det under måltiden på skolan, skrev en vårdnadshavare i sin utvärdering.

Direkta frågor till politiker under dialogen

Under invånardialogen på kvällen ställdes bland annat frågor om ekologisk mat, matleveranser och storleken på skolornas matsalar till politikerna. Direkta frågor som politikerna fick svara var också hur de tänker kring en hållbar måltidsservice och om det finns några politiska mål när det handlar om matsvinn.

Vi tackar alla som valde att äta och uppleva skollunchen på riktigt och delta på dialogen. 

Läs tidigare artiklar om kampanjen 

Mer information:
Utvecklingsledare Jens Alderblad
0300-83 4019
jens.alderblad@kungsbacka.se