Många skuldsatta söker rådgivning

Den 1 november 2016 ändrades lagen om skuldsanering, vilket är en av förklaringarna till att antalet personer som söker ekonomisk rådgivning hos kommunen ökar. Under de senaste två åren har antalet inkomna ärenden ökat med cirka 30 procent.

År 2016 inkom det 249 nya ärenden, vilket är 50 fler än två år tidigare. Ökningen har pågått i stort sett sedan 2002, stagnerade 2011 för att därefter öka igen från 2014. I dagsläget finns inga tecken på att efterfrågan skulle minska.

Under 2016 hade rådgivarna i Kungsbacka kommun 850 bokade besök, vilket är 47 fler än året före. 52 personer fick förra året  hjälp att förbereda sig inför en skuldsanering. Det är 24 procent fler än 2015 och 37 procent fler än 2014.

Skuldsanering betyder att en person slipper betala tillbaka hela eller delar av sina skulder. En betalningsplan görs tillsammans med den skuldsatte, som får leva på existensminimum i fem år innan resten av skulderna skrivs av.

Den nya lagen om skuldsanering innebär bland annat följande:

  • Du kan ansöka digitalt via Kronofogdens e-tjänst.
  • Du börjar betala direkt vid Kronofogdens beslut om att inleda skuldsanering. Tanken är att din skuldsanering ska komma igång så fort som möjligt.
  • Du betalar skulden till Kronofogden som förmedlar betalningarna till dem du är skyldig pengar.
  • Du behöver inte betala något i juni och december – de månaderna är betalningsfria.
  • Har du goda skäl kan du få betala under kortare tid än de vanliga fem åren.
  • Chansen att få skuldsanering mer än en gång är något större än tidigare.

Även egna företagare som är eller varit involverad i näringsverksamhet kan få skuldsanering med treårig betalplan. Dessutom kan deras närstående till de här grupperna få skuldsanering för företagare om de är make, maka, sambo, förälder, syskon eller barn till den före detta företagaren och har skulder för företaget.

Här kan du läsa mer om ekonomisk rådgivning.