Modullägenheter i Kläppa och Anneberg

Kungsbacka kommun arbetar aktivt för att skapa en hållbar integration. I både Kläppa och Anneberg uppförs modullägenheter. Utifrån det beviljade bygglovet i Kläppa kan lägenheterna här erbjudas endast till nyanlända. I Anneberg är ambitionen att få en blandad boendemiljö med både nya och gamla kommuninvånare.

Kungsbacka kommun arbetar aktivt för att skapa en hållbar integration för våra nyanlända kommuninvånare, både vad gäller skola, arbete och social inkludering. De bostäder vi erbjuder till de nyanlända ligger i blandade bostadsmiljöer som bidrar till mångfald och möjligheter för olika kommuninvånare att mötas. Vår avsikt var att de nya modullägenheter som uppförs i Åsa och Anneberg också skulle bli en blandad boendemiljö med både nya och gamla kommuninvånare.

Bygglov beviljat utifrån tillfälligt behov

En av orsakerna till att det första bygglovet för modullägenheterna i Kläppa upphävdes av Länsstyrelsen var att vi inte hade visat på att behovet av bostäder var tillfälligt och vi fick därför göra en ny ansökan. I den ansökan betonade vi att det tillfälliga behovet kom utifrån att vi under 2016 och 2017 kommer att ta emot ca 500 nyanlända i kommunen.

Bygglovet för Kläppa är nu beviljat utifrån ett tillfälligt behov av bostäder specifikt för nyanlända. Modullägenheterna byggs av Eksta, som också är  kontrollansvariga och skyldiga att följa de förutsättningar som bygglovet är baserat på. I Kläppa kommer därför modullägenheter endast att kunna erbjudas till nyanlända.

Moduler i Anneberg

Under sommaren kommer kommunens  tredje länga med modullägenheter att byggas i Anneberg. Dessa lägenheter har vi för avsikt att erbjuda både till nyanlända och till sökande i den vanliga bostadskön. 

Nya regler underlättar

Regeringen har lagt en proposition om en förenkling i Plan- och bygglagen som innebär att det kommer att bli enklare att få bygglov för tillfälliga bostäder. Det kommer endast att göras en bedömning av om byggnaden är flyttbar och inte om behovet av åtgärden är tillfälligt, vilket krävs idag för att få bygglov. Förändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2017. Om denna förenkling införs kommer vi att söka ett nytt bygglov för att kunna erbjuda en blandad boendemiljö för de boende i våra modullägenheter.

Kontakta gärna:

Christer Kilersjö, Vd Eksta
christer@eksta.se

Karin Martinsson, integrationschef Kungsbacka kommun karin.martinsson@kungsbacka.se