Nya e-tjänster för livsmedelsverksamhet

Nu finns det nya e-tjänster för dig som driver livsmedelsverksamhet. Det finns en e-tjänst för ändring, överlåtelse eller upphörande av livsmedelsverksamhet och en för riskklassning av livsmedelsverksamhet.

E-tjänst när verksamheten ändras, upphör eller överlåts

När du gör en betydande ändring i verksamheten, exempelvis bygger om din livsmedelsanläggning eller ändrar i sortimentet som du hanterar i lokalen, är du skyldig att anmäla det till Miljö & Hälsoskydd på Kungsbacka kommun.

Om du vill upphöra med din livsmedelsverksamhet som är registrerad i Kungsbacka kommun ska du anmäla det till Miljö & Hälsoskydd. Då upphör registrering och godkännande för din anläggning. Du använder en e-tjänst för upphörande av livsmedelsföretag.

Om verksamheten fortsätter med ny ägare krävs en ny registrering eller godkännande. Ansökan ska vara oss tillhanda minst två veckor före planerad start. Om ansökan inte kommer in finns risk att myndigheten inte hinner godkänna den nya verksamheten innan övertagandet. I det fallet måste verksamheten upphöra till dess att nytt godkännande ges.

Du använder samma e-tjänst för ansökan om registrering, ägarbyte och ändring av livsmedelsanläggning (länk till e-tjänsten).

Riskklassning

Livsmedelskontrollen är baserad på de risker som finns i verksamheten. Därför måste alla verksamheter riskklassas för att nämnden för Miljö & Hälsoskydd ska kunna komma fram till hur mycket kontrolltid varje enskild verksamhet behöver ha.

Riskklassificeringen består av följande delar:
•    Vilken typ av verksamhet och vilka livsmedel som du hanterar
•    Storleken på produktionen
•    Om maten ska ätas av känsliga grupper (till exempel skolbarn som behöver specialkost, sjukhuspatienter eller förskolebarn)

Vid riskklassningen kan du få ett kontrolltidstillägg ifall du ansvarar för information till konsumenter om de livsmedel du säljer.

Här kommer du till e-tjänsten för riskklassning.