Rösta på vilken lekplats du vill ha

Nu ska vi renovera lekplatsen vid Bissmarksgatan i Västra villastaden. Vi vill ha din hjälp med att välja vilka nya redskap som ska finnas på lekplatsen.

Det finns över 30 kommunala lekplatser i Kungsbacka stad. Lekplatsen vid Bissmarksgatan är en av de mest besökta. Det är också en av de som är tillgänglighetsanpassad.

Två alternativ

Inför renoveringen har vi tagit fram två alternativ till vilken utrustning som ska finnas på lekplatsen. Fram till 30 april 2017 kan du rösta på de två alternativen. Det alternativ som får flest röster beställer vi och monterar i höst, förutsatt att vi får in minst 100 röster.

Alternativ 1

Kompisgunga, 1 gungdjur, minirutschkana, vippgunga, piratskepp, liten karusell, två lekställningar med rutschkanor.

Alternativ 2

Kompisgunga, 3 gungdjur, piratskepp, liten lekställning, stor lekställning med två tubrutschkanor.

Bilder finns under Dokument nedan. Gemensamt för båda alternativen är att lekplatsen kommer att vara fortsatt tillgänglighetsanpassad med ett mjukt underlag, och att den kompisgunga som finns där idag står kvar på samma plats. Den västra delen av lekplatsen, på andra sidan asfaltgången, påverkas inte av omröstningen. Där blir den stora snurran och gungorna kvar, men vi byter sanden mot ett annat underlag.

Så röstar du

Det räcker att rösta på ett av sätten eftersom vi summerar rösterna. Rösta senast 30 april. Resultatet av omröstningen meddelas på kommunens hemsida och facebook i maj.

Vid frågor, kontakta

Conny Johansson
Arbetsledare
Drift Trafik & Park, Förvaltningen för Teknik
conny.johansson@kungsbacka.se