Del av Storgatan avstängd

Storgatan från Torget till Nygatan kommer att vara avstängd från 2 maj till mitten av juli. Orsaken är att vi byter VA-ledningar.

Enligt planeringen ska gatan få ny beläggning i höst. Men eftersom VA-ledningarna vid en undersökning visade sig behöva bytas gör vi nu det innan vi lägger ett nytt ytskikt på gatan.

Eftersom rören ligger mitt under körbanan måste vi stänga gatan för fordonstrafik under arbetet. Nuvarande trottoarer kommer att vara tillgängliga för fotgängare. Bussen kommer att ledas om till Östergatan med hållplats mitt för Lindens torg.

Parkeringar

Parkeringarna utmed gatan kommer inte att vara tillgängliga, och det gäller också de p-platser som ligger på kvartersmark med infart från Storgatan. Teknik utfärdar tillfälliga parkeringstillstånd för innerstaden för de p-platser som inte kan nyttjas under ledningsarbetet.

Ledningsarbetet kommer att pågå under cirka 10 veckor från den 2:a maj till mitten av juli. Gatan kommer sedan att återställas provisoriskt, innan vi lägger ett nytt ytskikt under oktober–november.

Vid frågor, kontakta

Teknik Trafik & Park
Lars Björkman
0300-83 41 02
lars.bjorkman@kungsbacka.se