Ungas förslag på rådslag med politiker

26 april är det dags för rådslag mellan ungdomar, politiker och tjänstepersoner i Kungsbacka kommun. Då diskuteras de förslag som fått flest röster under vårens Barbrobetalar-kampanj.

Under Barbrobetalar-kampanjen kom det in 112 förslag på förbättringar i kommunen och 1320 röster från ungdomar i åldern 14 till 20 år. De förslag med flest röster ska nu diskuteras på rådslaget 26 april klockan 18 på kulturhuset Fyren.

Toppförslagen

Här är listan på förslag som ska diskuteras på rådslaget.

  1. Gratis busskort till alla ungdomar, 227 röster
  2. Konstgräs på Presseskolan, 178 röster
  3. Öppna bandyhall i Frillesås, 107 röster
  4. Multiarena, 74 röster
  5. Fritt WiFi på bussarna, 66 röster
  6. Ungdomar ska få åka gratis på bussar och tåg, 60 röster
  7. Möjlighet att ladda mobilen på bussen, 52 röster
  8. Ett gym i Frillesås, 39 röster
  9. Tak över mopedparkeringar vid Kapareskolan, 39 röster

Det är kollektivtrafik- och fritidsfrågor som dominerar. Alla förslag om fritidsfrågor är det förvaltningen för Kultur & Fritid som ansvarar för. För frågor om kollektivtrafik ansvarar Västtrafik i samarbete med Kungsbacka kommun.

För förslag nummer nio om tak över mopedparkeringar vid Kapareskolan ansvarar förvaltningen för Förskola & Grundskola.

Förslag nummer ett och nummer sex handlar båda om gratis kollektivtrafik, men de behandlas var för sig eftersom förslag nummer sex nämner även tåg. Förslaget på fjärde plats handlar om en inomhusarena.

Här hittar du samtliga förslag från vårens kampanj.

Vad händer med förslagen på rådslaget?

Rådslaget är ett diskussionsforum där politiker och tjänstepersoner i kommunen träffar ungdomar och tar del av deras förslag. Kungsbacka ungdomsråd är med på rådslaget och leder och fördelar ordet. Förslagen diskuteras och sedan fattas beslut om vilka förslag som ska tas vidare till ansvarig förvaltning eller nämnd i kommunen.

I en kommun är det politikerna som fattar beslut om vad som ska göras. Tjänstepersoner på förvaltningarna har i uppgift att besluta om hur det ska genomföras. Vissa förslag kan tas om hand direkt av förvaltningarna. Andra förslag kräver politiska beslut och ska diskuteras i den nämnd som är ansvarig för frågan. Därför kommer inte alla förslag att få svar direkt på om de kan genomföras eller inte. 

Om du vill ha hjälp med att ta reda på vad som händer med ditt förslag och vem som ansvarar för förslaget inom kommunen, kan du kontakta Nedim Kirlic på förvaltningen för Kultur & Fritid.

Du kan också ta del av dagordningar och protokoll från politikernas möten. Du kan även besöka kommunfullmäktiges möten eller de öppna nämndsmötena.

Här kan du hitta dagordningar och protokoll från politikernas möten.

Här kan du läsa mer om Barbrobetalar och om förslag som genomförts.

Kontakta gärna

Utvecklare Nedim Kirlic
0300-83 78 50
nedim.kirlic@kungsbacka.se