Vi gör i ordning badplatserna

Vi håller på att iordningställa badplatserna för sommaren.

Toaletterna öppnar och soptunnor ute

Minst en toalett är öppen på kommunens havsbadplatser inför helgen och vi ställer även ut grilltunnor för engångsgrillar och soptunnor.

Bryggor och badstegar

Vi lägger i bryggor och badstegar löpande.

Enligt kommunens kvalitetsdeklaration ska vi iordningställa badplatserna inför sommaren senast 1 juni och hålla dem öppna fram till 31 augusti. 

När värmen kommer tidigt försöker vi att lägga i bryggor så snart som möjligt men det är mycket arbete med kommunens alla fina bad. Från det att vi öppnar toaletterna ska de också städas och soptunnor ska tömmas.

Läs mer om kommunens badplatser 

Kontakta gärna

Kultur & Fritid
Teknisk service

0300-83 47 09