Bild från teaterföreställningen Trollkarlen från OZ. Foto Mats Lönn Bild från teaterföreställningen Trollkarlen från OZ. Foto: Mats Lönn

Uppskattat teaterbesök med likabehandling i fokus

Barn och elever från Kungsbacka var nyligen på Scandinavium och såg teaterföreställningen Trollkarlen från Oz, som ges av Glada Hudik-teatern. Teaterbesöket var ett uppskattat avslut på ett arbete om likabehandling som ett tiotal av våra skolor har arbetat med under våren.

Barn föds inte med fördomar

En av skolorna som upplevde teaterföreställningen var Kollaskolan. Årskurs 4-8, grundskolan och årskurs 6-9 grundsärskolan har under våren arbetet med projektet ”Barn föds inte med fördomar”. Det är ett samarbete mellan Glada Hudik-teatern och deras supporterklubb, med stöd av Allmänna Arvsfonden och Kronprinsessparets Stiftelse.

På Kollaskolan finns grundsärskolan och många klasser delat i arbetet med likabehandling. Arbetet avslutades tisdagen den 9 maj med att åka till Scandinavium och se föreställningen Trollkarlen från Oz.

– Åtta bussar lämnade tisdagsmorgon Kollaskolan med målet Scandinavium. Vi såg med tusentals andra elever en fantastik föreställning med mycket humor och värme men också allvar. Efter föreställningen fick några av eleverna träffa skådepelarna för möjlighet till selfies och lite prat, säger Mats Lönn, rektor på Kollaskolan.

Del i viktigt utvecklingsrbete

Kollaskolan har under en längre tid arbetet med utvecklingsarbetet VGR "Välmående ger resultat" och Glada Hudiks-projektet ligger väl i linje med att öka trivseln i skolan via ökad förståelse för varandras olikheter. Eleverna har under våren sett olika filmer, diskuterat och lärts sig mera om vad som ligger bakom våra fördomar om olikheter. Projektet riktar sig i första hand till mellanstadiet i syfte att ge våra barn sunda värderingar genom att acceptera och uppskatta olikheter.

Undervisning i mänskliga rättigheter

I Läroplanen för grundskolan, LGR11, står det att elever ska kunna reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar. Elever ska få undervisning i de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse, även om barns rättigheter i enlighet med barnkonventionen samt minoriteter och deras rättigheter.

Utvecklingen går verkligen framåt. När Ica Jerry äntrar scenen på Scandinavium jublar alla. Kanske håller synen på människor med funktionsnedsättning på att ändras trots allt? Skolorna i Kungsbacka jobbar nu vidare just med den delen i värdegrundsarbetet som handlar om att motverka främlingsfientlighet och rasism.

Kontakta gärna

Utvecklingsledare Astrid Tengelin
0300-835221
astrid.tengelin@kungsbacka.se