Förebyggande seniorträffar ger trygga äldre

Alla som bor i Kungsbacka och fyller åttio år blir erbjudna att komma till en seniorträff för att lära sig mer om den hjälp och det stöd man kan få, och få kunskap om hur man till exempel förebygger fallskador.

Förebyggande hembesök har genomförts i Kungsbacka sedan 2014, och hör till ett av de områden där vi samverkar med region Halland. Det är förvaltningen för Vård & Omsorgs anhörigstöd som kontaktar den som fyller 80 under året och erbjuder antingen en informationsträff eller ett hembesök om man inte har möjlighet att ta sig till en träff.

Ingegerd Hallenius från Kullavik är en av dem som besökt en informationsträff.

–Jag tycker det är jättebra att få den här kontakten. Jag har hittills inte tänkt så mycket på vad det finns för hjälp och stöd att få från kommunen, men det är ju bra att vara förberedd så man vet när det är dags att söka hjälp.

Under dagens möte har hon bland annat lärt sig att det finns en fixare, som kan hjälpa till att till exempel byta glödlampor, sätta upp brandvarnare, eller andra sysslor där en äldre person kan riskera att falla och slå sig.

–Nu ska jag sluta stå på en stege och sätta upp gardiner själv, säger Ingegerd Hallenius.

Allt fler äldre

Under 2016 var det 374 personer i Kungsbacka kommun som fyllde 80 år, och för varje år blir andelen äldre i kommunen större. Alla som fyller 80 under året, förutom de som redan har kontakt med Vård & Omsorg, får ett erbjudande om att komma till en seniorträff. Under 2016 var anhörigstödjarna ute på cirka 100 hembesök, och höll i flera informationsträffar.

–Dagens 80-åringar är fortfarande väldigt aktiva och pigga. De flesta har inte haft någon anledning att ha kontakt med kommunens stödfunktioner för äldre tidigare, säger Bodil Herfors, anhörigstödjare.

I mötet får de inte bara information om till exempel hur man kommer i kontakt med en handläggare, utan också tips för hur man till exempel undviker fallrisker hemma, om vikten av att äta det man behöver, och av att träna och hålla sig aktiv.

Uppskattad information

Utvärdering av de förebyggande träffarna och hembesöken visar att de bland annat har lett till att brandvarnare har satts upp, att personer fått kontakt med fixaren, börjat besöka träffpunkterna, eller fått kontakt med biståndshandläggare eller med sjukvården. Flertalet uppger att informtionen gett dem ökad trygghet inför framtiden och känner omtanke att kommunen bryr sig om dem.

Kontakta gärna

Anhörigcenter
0300-83 42 29
vardochomsorg.anhorigstod@kungsbacka.se