Gymnasieelever presenterar samarbetsprojekt

Tisdag 9 maj med start klockan 13 i Kungsbacka teater presenterar teknikeleverna hur de vill att Ekstas nya trygghetsboende i Kolla ska utformas.

Att gymnasieungdomarna är med och ger synpunkter på boendet är ingen tillfällighet; dels har Eksta och Aranäsgymnasiet samarbetat ett tiotal år, dels innebär Ekstas nya boendeform en större kontaktyta med omgivande samhälle, till exempel gymnasiet.

Nästa år blir Trygghetsboende 65+ i Kolla klart för inflyttning och i boendeformen kombineras vanliga lägenheter med en bottenvåning full av gemensamhetsytor för filmvisning, matlagning med mera. Boendet vänder sig till personer som vill umgås såväl med andra hyresgäster som med folk utanför boendet.

Intresserade är välkomna att närvara vid elevernas presentation av sina förslag i Kungsbacka teater tisdag 9 maj klockan 13-17. Förutom Eksta närvarar konsulter från Arkitektbyrån Krook & Tjäder, VVS-byrån Andersson & Hultmark, Erlandssons Bygg samt inflyttande hyresgäster.

Kontakta gärna

Jan Eklind
jan.eklind@kungsbacka.se
0704-75 87 45