Hålabäcksvägen avstängd i juni

Från och med 7 juni kommer en del av Hålabäcksvägen att vara avstängd. Orsaken är att vi renoverar en GC-tunnel.

Hålabäcksvägen är avstängd mellan Aklejagatan och Söderåleden 7-30 juni på grund av renovering av gång- och cykeltunneln som går under vägen.

Under avstängningen går det att istället köra Forsvägen för att komma till Hålabäcksvägen från andra hållet.

Söderåleden i juli

I juli kommer vi sedan att renovera den närliggande GC-tunneln under Söderåleden. Det innebär begränsad framkomlighet 3-14 juli. Ett körfält kommer att vara öppet och regleras med trafikljus.

Se översikt under Dokument nedan för mer information.

Mer information

Vägingenjör Caj Bergén
0300-83 47 27
caj.bergen@kungsbacka.se