Kraftsamling kring Kungsbackas näringsliv

Den 22 maj släppte Svensk Näringsliv sin attitydundersökning kring företagsklimatet. Kungsbacka kommun får ett bättre betyg jämfört med föregående år vad gäller allmänhetens attityder till företagande, tele- och IT-nät samt medias attityder till företagande. Däremot får kommunen ett sämre betyg vad gäller dialog med kommunledningen och kommunens information och i det sammanfattande omdömet.

– Det är glädjande att se att våra invånare har en positiv attityd till företagande. Men vi ser också att företagarnas sammanfattande omdöme är att vi som kommun inte når hela vägen fram. Vi måste fortsätta att ta företagarna på allvar och göra det enkelt för dem att göra rätt. Det handlar både om tillgänglighet, bemötande och att förstå företagarnas utmaningar. Vi har ett gemensamt mål – ett bättre företagsklimat, säger Hans Forsberg, kommunstyrelsens ordförande.

Lösningen är kunskap och förändrade attityder

Varje år undersöker Svenskt Näringsliv hur företag uppfattar företagsklimatet i Sveriges samtliga 290 kommuner. I Kungsbacka svarade 137 företag. I årets undersökning backar Kungsbacka från 3,1 till 3,0 på en sexgradig skala. Snittkommunen i Sverige ligger på 3,4.

– Lösningen handlar om kunskap och attityder, och det tar tid att förändra. Kommunen har startat en rad olika åtgärder, och vi har redan sett resultat inom miljö- och hälsoskydd och bygglov där företagen ger oss ett bättre betyg än tidigare. Men för att nå de mål som politiken har satt upp, att möjliggöra Västsveriges bästa företagsklimat, behöver vi göra mer. Vi måste jobba uthålligt och långsiktigt, säger Ellinor Filipsson, Näringslivschef i Kungsbacka.

Detta gör Kungsbacka kommun för att förbättra företagsklimatet

  • Förbättrar service kring bygglov och miljö- och hälsoskydd.
  • Utökar Företagslotsen, en tjänst som underlättar för företagare att genom en kontakt lösa komplexa ärenden.
  • Insatser kring bemötande och handläggningstider.
  • Förstärker näringslivsenheten.
  • Nätverksaktiviteter för lokala företagare.
  • Anordnar Framtidsforum, en träff med Kungsbackas ledande politiker, tjänstemän och företagare om hur ett bättre företagsklimat ska uppnås.
  • 150 företagsbesök för att inhämta företagarnas uppfattning och erfarenheter av hur det är att driva företag i Kungsbacka.

Kontakta gärna

Kontakta gärna