Kultur & Fritid inför Pluspolarekort

Pluspolarekortet ger personer med funktionsvariation möjlighet att ta med sig en vän som extra stöd, hjälp eller bara som sällskap när de vill ta del av fritids- eller kulturutbudet i Kungsbacka.

Vi förbättrar förutsättningarna för personer med funktionsvariation

Kultur & Fritid erbjuder ett rikt och brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Med ett Pluspolarekort förbättrar vi förutsättningarna för personer med funktionsvariation att ta del av kultur, idrott och rekreation i Kungsbacka.

Det krav som ställs för att bli beviljad ett Pluspolarekort är att du inte kan ta del av aktiviteter och arrangemang på egen hand och att detta intygas av en referensperson.

Du som är i behov av en Pluspolare ansöker om Pluspolarekort hos kommunen. Du besöker sedan våra verksamheter där du betalar för entrén eller aktiviteten och din Pluspolare följer med utan att betala.

Pluspolarekortet – ett komplement till LSS

Pluspolarekortet ska ses som ett komplement till den hjälp som går att få med ledsagarservice efter beslut enligt LSS, lagen om stöd och service. Pluspolarekort kan sökas även av personer som inte beviljats ledsagarservice.

Pluspolarekortet är kostnadsfritt och kortet är personligt.

Ta med en vän till simhallen, konserten eller biblioteket

Pluspolarekortet kommer att kunna användas till de flesta av Kultur & Fritids verksamheter, till exempel entré till simhallarna och ishallen, entrébelagda ungdomsarrangemang och Kulturskolans verksamheter.

Ansök om Pluspolarekort

Ett formulär för ansökan om Pluspolarekort kommer snart finnas på kommunens hemsida. Vill du redan nu ansöka om Pluspolarekort eller veta mer kontakta Pia Burwall.

Kontakta gärna