Kungsbacka kan bli årets digitaliseringskommun

Kungsbacka är en av fem finalister som nu har chansen att bli Sveriges digitaliseringskommun 2017. I november blir det klart vilken av de fem finalisterna som blir den digitala vinnaren.

Den kommun som har lyckats bäst med att använda digitaliseringens möjligheter för att utveckla verksamheterna, demokratin och kommunen som helhet blir Sveriges Digitaliseringskommun 2017.

– Hur vi använder digitaliseringens möjligheter i framtiden blir avgörande för Kungsbacka kommuns arbete med att öka servicen till invånare och företag, säger Iwona Carlsson, digital utvecklingschef.

I konkurrens med Karlskrona, Falkenberg, Stockholm Stad och Uppsala kan Kungsbacka ta hem vinsten. Fram till november pågår nu ett intensivt arbete för både juryn och de fem kommunerna att på olika sätt visa upp varför just de ska bli årets digitaliseringskommun.

– Det kan bli tufft med tanke på konkurrensen, att visa att vi är bättre än någon annan. Men det är absolut inte omöjligt att vinna, säger Iwona Carlsson som också menar att bara att få vara med i finalen ger ett stort mervärde för kommunen och en möjlighet att lyfta digitaliseringsfrågorna.

I juryn som utser vinnaren sitter representanter från SKL, Vinnova, Tillväxtverket och Kvalitetsmässan. Den 14-16 november presenteras de nominerade kommunerna i ett seminarium på Kvalitetsmässan och under 2018 får den vinnande kommunen möjlighet att presentera sitt utvecklingsarbete under en inspirationsdag.

Läs mer om utmärkelsen och kvalitetsmässan här.

Några exempel på Kungsbacka kommuns digitaliseringsarbete

  • I Kungsbacka har vi flera exempel på effektiva e-tjänster som exempelvis bygglov, samtycke vid publicering av bild och film samt boka simskola. Vi har också flera kanaler för dialog med ungdomar, bland annat www.ungikungsbacka.se, www.barbrobetalar.se och www.madebykungsbacka.se
  • Vi i Kungsbacka kan också öka tryggheten och delaktigheten för de äldre och deras anhöriga med digitala hjälpmedel. Vi är bland annat först i Sverige med att initiera och på bredden implementera ett verktyg för inkontinensutredningar för personer som lider av urinläckage.
  • I förskolan och skolan satsar Kungsbacka mycket på att stödja lärarna i deras digitala utveckling. Vi genomför utbildningar, seminarium, workshops och stimulerar via olika webbplatser. En stor grupp IKT-pedagoger finns för att sprida kunskap om digitala möjligheter till elever.