Kungsbacka toppar exportstatistiken i Halland

Flest exporterande företag i Halland finns i Kungsbacka och Halmstad. Tillsammans utgör de närmare 60% av alla exporterande företag i Halland. I antal företag är dessa fler än 400 i respektive kommun.

Under de senaste 15 åren har antalet exporterande företag i Halland ökat med över 60 procent. Fler företag har valt att satsa på marknaderna utanför Sverige vilket ledde till att antalet företag som arbetar internationellt i Halland har ökat från cirka 924 under 2000 till 1520 under 2016. Till skillnad från många andra län och från landet i genomsnitt bygger Hallands exportförsäljning till stor del på de små och medelstora företagens internationalisering.

USA och Finland är viktiga exportmarknader för de halländska företagen, men viktigast är den norska marknaden. Norges sviktande konjunktur har dock påverkat de halländska entreprenörerna negativt och lett till en total nedgång för den halländska exporten som under 2016 minskat med hela 6,1 procent. Detta samtidigt som Sveriges totala export ökat med 0,8 procent. Sett till varuexportvärde per capita ligger också Halland betydligt lägre än riksgenomsnittet. Med ett exportvärde på 44 000 SEK per invånare i Halland är det en bit till rikssnittet på 117 700 SEK per invånare.

Enligt Ylva Berg, vd på Business Sweden, är det Sveriges exportföretag som fortsätter att skapa jobb och tillväxt i landet. Den positiva omvärldskonjunkturen stärker dessutom tillväxten och en positiv investeringskonjunktur ger svenska bolag ett gyllene tillfälle att öka sin export.

- Detta är en möjlighet också för Kungsbackas företag. Vi vill stärka företagens möjlighet till internationalisering. Ett bra stöd på vägen är det företagsutvecklande Exportprogram som Business Sweden erbjuder företag i samarbete med bl a Almi Halland och Västsvenska handelskammaren, säger Elisabeth Ankarcrona, näringslivsutvecklare i Kungsbacka kommun.