Ljus framtid för nyexaminerade byggprojektörer

På Yrkeshögskolan i Kungsbacka har 23 personer tagit examen som byggprojektörer inom CAD/BIM. Framtidsplanerna är ljusa och många går direkt ut i jobb.

 -  Jag börjar jobba i morgon som trähusprojektör och det känns fantastisk kul. Utbildningen har innehållit mycket praktisk problemlösning och jag känner mig redo att börja arbeta. Jag har redan under studietiden jobbat timmar på det företag jag nu fått anställning hos, berättar Veronika Magnusson 27 år.
Även Marcus Smith 24 år och Olena Pavlova 36 år har sina anställningar klara liksom många av deras klasskamrater.
-  Jag ska arbeta som konstruktionsritare och med bygglov. Jag har i princip haft min anställning klar sedan januari säger Marcus.
Olena berättar att hon brinner för att modellera och utveckla. Det kommer hon nu få göra eftersom hon också direkt går ut i jobb som konstruktör. Praktikperioderna har i många fall varit vägen in till att få en anställning efter utbildningen.

Hög kvalité på utbildningen

I utbildningen som är 2-årig har det ingått 24 veckors företagsförlagd praktik, LIA. Där eleverna fördjupat och utvecklat sina kunskaper och skapar kontakter i branschen. Efter utbildning ska du kunna arbeta som CAD-konstruktör/projektör eller BIM-samordnare inom bygg- och arkitektbranschen. Byggkonjunkturen har förstärkts ytterligare och företagen räknar med att tiderna blir ännu bättre. Bakom detta ligger en ökad bostadsproduktion och en stark utveckling inom branschen. 

Fokus på att matcha arbetsmarknadens behov

Yrkeshögskolan i Kungsbackas fokus är att du ska få anställning vid examen. För att uppnå detta arbetar man målinriktat med de studerande när det gäller CV och personligt brev, nätverkande och studiebesök. Yrkeshögskolan Kungsbacka har en mycket hög andel av sina studerande som får jobb efter avslutad utbildning.

Mer information om Yrkeshögskolan i Kungsbacka här