Mycket engagemang på Mötesplats integration

Mötesplats integration samlade den 4 maj ett 60-tal personer. Det är tredje gången mötet arrangeras och det var mycket engagemang med frågor från publiken och mingel vid dialogstationer.

Kommunalråd Ulrika Landergren (L) berättade om kommunens roll i mottagandet av nyanlända.

– Vi vill bli Sveriges bästa mottagarkommun. Vi satsar på de som kommer hit för att snabbt få ut våra nya invånare i arbetsliv och i skola. Vi har goda förutsättningar till det men vår svaghet är tillgången på bostäder, säger Ulrika Landergren (L).

Kommunen planerar att under de kommande år bygga 3500-4000 nya bostäder för alla kommuninvånare. För nyanlända finns även boenden i form av modullägenheter.

Hur många nyanlända kommer?

Integrationschef Karin Martinsson berättade bland annat att vi under året kommer att anvisas 319 nyanlända. Dessutom har vi flera personer att ta emot som skulle kommit 2016. Det tillkommer även personer som bosätter sig själva och anhöriga.

Antalet människor som kommer till Sverige har dock minskat det senaste året, så även de som är under 18 år och kommer ensamma utan vårdnadshavare.

– Vi ansvarar idag för cirka 200 ensamkommande barn och unga. 130 av dem väntar på Migrationsverkets besked om de kommer få stanna i Sverige eller inte, säger Karin Martinsson.

Flera i publiken ställde just frågan om hur kommunen hanterar situationen för ensamkommande barn. Läs alla frågor och svar från Mötesplats integration nedan.

 

Frågor och svar från Mötesplats integration

Fråga: Hur går det till när ensamkommande barn får beslut om avslag?

Svar: Migrationsverket gör en utredning om en person har skäl till att få uppehållstillstånd. Om barnet får avslag kan det finnas ett verkställighetshinder eftersom barn inte får utvisas om det inte finns ett ordnat mottagande i hemlandet. Barnen får bo kvar i kommunen så länge de är under 18 år. Läs mer på Migrationsverkets webbplats: https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Att-ansoka-om-asyl/Barn-i-asylprocessen.html

 

Fråga: Varför låter vi ensamkommande flytta från Kungsbacka? Varför kan de inte placeras i Kungsbacka där de har haft sin skola och sina vänner? Varför har kommunen inte råd att låta de stanna?

Svar: När asylsökande ensamkommande barn fyller 18 år är de inte längre kommunens ansvar, utan det är Migrationsverket som är ansvariga för dem. Vi har framfört till Migrationsverket att vi önskar att ungdomarna ska placeras i närområdet i kommunen så att de kan fortsätta ha kvar sina vänner och skola här. Vi kan dock inte styra över Migrationsverkets beslut.

Kommunen får ersättning från staten fram till att barnen fyller 18 år. Det finns inte utrymme i kommunens budget att ta kostnader för boende för ensamkommande över 18 år.

 

Fråga: Rasism på våra skolor är ett problem, varför gör inte kommunen och skolans personal något åt det?

Svar: All skolpersonal är skyldiga att anmäla kränkande behandling oavsett om det gäller rasism, eller hot och hat på grund av kön, ålder, funktionsnedsättning eller sexuell identitet. Våra rektorer är i sin tur skyldiga att agera mot detta och se till att det utreds. Det är viktigt att elever och andra reagerar om de ser kränkande behandling så att detta anmäls och kan utredas.

 

Fråga: Det är otryggt i Kungsbacka för ensamkommande – vad gör polisen åt det?

Svar: Polisens och kommunens trygghetsundersökningar visar att de flesta invånare upplever att Kungsbacka är tryggt. Om någon upplever otrygghet så är det viktigt att det kommer till polisens och kommunens kännedom för att vi ska kunna åtgärda det.

 

Fråga: Kan kommunen berätta i förväg vilka det är som kommer flytta hit? Då kan kyrkan och andra organisationer förbereda sin verksamhet så att det passar de som kommer.

Svar: Utifrån sekretess kan kommunen inte ge information om vilka som flyttar till de olika kommundelarna i Kungsbacka. Detta gäller alla nyinflyttade oavsett om de är nyanlända eller inte.

 

Fråga: Ett äldreboende i Särö är numera boende för ensamkommande unga män. Det har inte kommit någon information till boende i Särö om placering av dessa män. Eftersom jag har en tonårsdotter känner jag viss oro och upprördhet att boende tillsattes i smyg. Hur länge kommer äldreboende att fungera som flyktingboende?

Svar: Äldreboendet i fråga var ett av de äldsta boendena i kommunen och det levde inte upp till de krav som idag finns på modern äldrevård. Det hade blivit för svårt och kostsamt att renovera lokalen ytterligare. Därför beslutade nämnden för vård och omsorg att de boende skulle flytta. De pensionärer som bodde i byggnaden har fått bostad i andra av Bukärrsgårdens lokaler och på det nybyggda Åsa äldreboende. Efter att beslutet togs att avveckla äldreboendet kom möjligheten att använda de gamla lokalerna till HVB-boende för ensamkommande barn - detta istället för att bygga nytt HVB. Hur länge boendet ska användas beror på läget i omvärlden samt hur många barn och unga som kommer ensamma till Sverige och Kungsbacka framöver.

 

Fråga: Eftersom jag jobbar på kvällen på torsdagar, kan ni skriva en sammanfattning om mötet på websidan?

Svar: Ja, det finns en kort sammanfattning av mötet i form av en nyhet på kungsbacka.se. Även de frågor som inkommit publiceras här i detta dokument.

 

Fråga: Finns det flyktingmottagning i Kullavik, finns behov av volontär?

Svar: Det finns ett HVB-hem i fd Kyviksängs förskola. Kontakta enhetschef Isa Urun på e-post isa.urun@kungsbacka.se.

 

Fråga: Jag undrar hur jag ska göra om jag är intresserad av att arbeta på ett flyktingboende och vad det innebär.

Svar: Kommunen ansvarar inte för flyktingboenden, det är Migrationsverket som driver dessa. Kommunen driver dock HVB-hem för ensamkommande barn. Här jobbar personal med olika kompetenser, bland annat behandlingsassistenter. Läs mer om lediga jobb i kommunen här: http://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/Lediga-jobb/. Kontakta gärna vår växel om du har fler frågor: 0300-83 40 00

 

Fråga: Hur går det? Vad innebär det? Hur många har vi tagit emot? Vilka åldrar? Hur ser familjekonfigurationerna ut? Var bor de? Vilka skolor går de i? Var arbetar de? Vilka språk talar de? Varifrån kommer de? ... Först när ni publicerat den informationen, kan man ställa vettiga frågor. Man vill ju gärna hjälpa till med det som behövs. Men det saknas info.

Svar: Under året är vi anvisade 319 nyanlända. Det är människor från olika bakgrund och i olika familjekonstellationer. De flesta kommer från Syrien och talar arabiska och många kan också engelska och svenska. Barnen placeras i skolor i hela kommunen. Om du vill engagera dig är du välkommen att t.ex. blir flyktingguide eller komma och prata svenska med våra nya invånare på biblioteket. Om du har mer specifika fråga kan du kontakta integrationschef Karin Martinsson på e-post karin.martinsson@kungsbacka.se. Läs också mer här: http://www.kungsbacka.se/Omsorg-stod-och-hjalp/Ny-i-Sverige/For-dig-som-vill-hjalpa/

 

Fråga: Hur kan jag som privatperson engagera mig på kvällar och helger? Vilket stöd eller liknande önskas - från kommunen och de nyanlända själva?

Svar: Ett bra och flexibelt sätt att engagera sig är att bli språkvän/flyktingguide. Då blir du ihop-matchad med en nyanländ och ni bestämmer tillsammans när och hur ni ska ses. Det är ett jättebra sätt för nyanlända att lära känna Kungsbacka och Sverige. http://www.kungsbacka.se/Omsorg-stod-och-hjalp/Ny-i-Sverige/For-dig-som-vill-hjalpa/Bli-sprakvanflyktingguide/

Vi har också språkcaféer varje tisdag, där kan man ses och bara prata och fika. På webben finns det mer information om hur du kan engagera dig och vilket behov kommunen har (allt från aktiviteter i föreningar, fixa praktikplatser till att hyra ut bostad). http://www.kungsbacka.se/Omsorg-stod-och-hjalp/Ny-i-Sverige/For-dig-som-vill-hjalpa/

 

Fråga: Varför skickar ni iväg ensamkommande barn och ungdomar när de fyllt 18? Varför ger inte Kungsbacka kommun dessa ungdomar möjlighet att fortsätta sin skolgång. Varför låter inte Kungsbacka kommun dessa ungdomar behålla den lilla trygghet de har?  Vi vet att boenden som är för vuxna många gånger är under all kritik, vad gäller standard.  

Svar: När asylsökande ensamkommande barn fyller 18 år är de inte längre kommunens ansvar, utan det är Migrationsverket som är ansvariga för dem. Vi har framfört till Migrationsverket att vi önskar att ungdomarna ska placeras i närområdet i kommunen så att de kan fortsätta ha kvar sina vänner och skola här. Vi kan dock inte styra över Migrationsverkets beslut.

Kommunen får ersättning från staten fram till att barnen fyller 18 år. Det finns inte utrymme i kommunens budget att ta kostnader för boende för ensamkommande över 18 år.

 

Fråga: Att delta i ideella föreningar för nyanlända borde ses som en merit, något som ger bonus mer än att praktisera språket och få nya vänner. Finns det tankar om att på något sätt ge fördelar till de nyanlända som deltar i ideella föreningar? Ideella föreningar har oftast inga pengar att betala ut lön, alla arbetar ideellt. Ser kommunen på möjligheter för tidsbestämd praktikplats hos en ideell förening?

Det hade varit bra om alla nyanlända som önskar att hjälpa till/delta i någon ideell förening har ett centralt ställe att anmäla sitt intresse hos. Då skulle ideella föreningar kunna kontakta kommunen och fråga om det finns någon som kan hjälpa till. Det är viktigt att man förstår värdet av att hjälpa till i ideella föreningar trots att man inte får ut lön. Man får kontakter (som kan skapa jobbmöjligheter), vänner, praktiserar språket och lär sig landets traditioner.

Svar: Vi informerar våra nyanlända om föreningslivet i Sverige och hur det funkar samt var de hittar information om ideella föreningar i Kungsbacka.

Om man som förening är intresserad av att bidra till inkludering av våra nyanlända i Kungsbacka är ni välkomna at höra av er till utvecklingsledare Pia Burwall på e-post pia.burwall@kungsbacka.se.

Kontakta gärna