Nu kan du lämna anbud för centrala Anneberg

Välkommen att lämna anbud på ett av Kungsbackas mest strategiska läge, Annebergs centrum.

Kungsbacka växer och Anneberg är en av de tätorter som står på tur för en hållbar och strategisk utveckling. Här får ni som byggherre möjligheten att utveckla Annebergs centrum.

Kungsbacka kommun bjuder in till att lämna anbud på mark samt förslag till byggnation av bostäder och lokaler för centrumverksamheter i Annebergs centrum. Anbud inklusive tillhörande underlag enligt denna inbjudan ska vara Kungsbacka kommun tillhanda senast 18 augusti 2017. Inget arvode utbetalas för lämnade anbud.

Goda möjligheter att utveckla en levande stadsdel

Exploateringen handlar om att förstärka tillgängligheten till pendeltåget genom att tillföra ny bebyggelse längs med stråket samt skapa ett trivsamt och tryggt centrum som en mångfald vill bo, besöka och vistas i.

I planområdet för Annebergs centrum finns stora möjligheter att omsätta regionala och kommunala strategier och visioner. Förutsättningarna i Annebergs centrum är optimala för att kunna bo och leva mer hållbart. I detta strategiska läge finns närheten till natur, vatten, landsbygdshistoria samtidigt som det är nära till pendeltåg.

Det finns möjligheter att bygga tätt och grönt, med olika typer av bostäder och mötesplatser som tillgodoser olika behov.

Det nya området ska knyta ihop de olika delarna i Anneberg och på så sätt uppmuntra till att gå och cykla mellan ortens olika delar.

Kontakta gärna