Vad händer med världsekonomin – ingen vet!

Det är det raka svaret från en som verkligen vet vad han talar om. Swedbanks seniora makroekonom, Martin Bolander, konstaterar krasst att den som säger sig kunna förutspå utvecklingen längre än några månader in i framtiden fabulerar. Med en titt i backspegeln och utblick i världen kan man som mest göra en gissning och ana riktningen.

Otvetydigt ser det ljust ut i världsekonomin just nu och till stor del kan vi tacka USA för det. Där har arbetslösheten tryckts ner till låga 4,5 procent och ekonomin går för högtryck. Än så länge. President Trump har en del vallöften att infria. Vägar ska byggas, den inhemska produktionen ska öka och hjulen ska snurra fortare har han lovat. Också vår svenska ekonomi går som tåget med en tillväxttakt kring tre procent. I ”grenen” statsskuld ligger vi klart i Europatoppen om det vore en tävling, med låga 40 procent som andel av BNP.

Trots politisk turbulens

Att det ser bra ut har dock inte mycket med politikerna och finanspolitiken att göra. Snarare är det penningpolitiken som, trots politisk turbulens i världen, är orsaken till att det går bra. Detta var budskapet när Swedbank bjöd in till Kungsbacka frukostklubb och omvärldsspaning tillsammans med kommunen i torsdags.

Gästtalaren Martin Bolander, som ägnat mer än 30 år åt omvärldsanalys, konjunkturbedömningar och strategifrågor, pekade på en del av de politiska risker i omvärlden man bör hålla ett öga på. Frankrike som behöver reformera sin ekonomi rejält, Turkiet som har stora skulder i dollarn vars styrka riskerar hålla i sig, Storbritannien som kommer lämna EU och Kina som ombalanserar sin ekonomi.

Han konstaterar att allt fokus är på penningpolitiken, som ju sköts av centralbankerna, när de flesta regeringar av olika anledningar är oförmögna att bedriva en aktiv finanspolitik. Här har också Sverige stora utmaningar med en svag minoritetsregering och små utsikter till starkare regeringsunderlag 2018.

Företagen i Sverige ser ljust på framtiden

Senaste inköpschefsindex, PMI, tyder på en fortsatt stark ekonomi och optimism hos företagen. Det här indexet är en bra temperaturmätare på hur det står till i ekonomin. Inköpscheferna sitter oftast inte i yttersta företagsledningen och har inget att vinna på att försköna sina svar, konstaterar Martin. Så, kommer högkonjunkturen hålla i sig? En viktig faktor är att företagen hittar de medarbetare de behöver. Personer med svenskklingande namn har idag ofta lätt att hitta arbete. För våra nysvenskar ser det annorlunda ut. Här har vi en rejäl utmaning.

Frukostklubben denna gång var den sista för säsongen. Mätta och belåtna av en energirik och färgglad frukost från Berit & Elvy och snabbspaning på världspolitik och ekonomi, lämnade åhörarna Facklan för ett soldränkt Kungsbacka torg och fick en föraning om att sommaren kommer i år också! Den 7 september kommer Frukostklubben tillbaka.

Kontakta gärna