Säkrare vatten i två kommuner

Efter nästan tio års planering och över tjugo miljoner kronors investering är den äntligen klar – överföringsledningen mellan Mölndal och Kungsbacka.

Den nya ledningen för reservvatten gör att kommunerna vid behov kan leverera dricksvatten till varandra. Det gör att invånare i både Mölndal och Kungsbacka kan få vatten i kranen även om det skulle hända något med en av kommunernas vattentäkter.

Möte i Mölnbacka

Onsdag 10 maj hölls invigningen vid tryckstegringsstationen vid kommungränsen i Lindome, en station som fått det symboliska namnet Mölnbacka. Ordförandena i respektive teknisk nämnd - Peter Berg Johnsson (Mölndal) och Monica Neptun (Kungsbacka) - skålade i kranvatten och förklarade ledningen invigd.

Bakgrund

  • 2006 Tanken på en reservvattenledning mellan Kungsbacka och Mölndal aktualiseras efter att Kungsbacka kommun dragit en vattenledning till Anneberg. Syftet är att kommunerna vid behov ska kunna hjälpa varandra för att säkra invånarnas behov av dricksvatten.
  • 2009 En mer konkret dialog startar mellan Kungsbacka och Mölndal.
  • 2013 Överenskommelse mellan kommunernas tekniska nämnder om att bygga en reservvattenledning.
  • Våren 2015 Mölndal genomför projekteringen och upphandlingen av den totalt 3 100 meter långa ledningen. 2 200 meter ledning samt en tryckstegringsstation ligger i Mölndal, 900 meter ledning ligger i Kungsbacka.
  • Hösten 2015 Byggstart.
  • Oktober 2016 Ledningen i drift.
  • Maj 2017 Officiell invigning av ledningen vid den nya tryckstegringsstationen Mölnbacka.

Kapacitet

Ledningens kapacitet är 70 liter/sekund, vilket kan jämföras med Mölndals och Kungsbackas totala behov som hos båda kommunerna ligger på strax över 150 liter/sekund. Reservvattenledningen skulle alltså kunna försörja knappt hälften av behovet och måste kompletteras även med andra regionala kopplingar. Kungsbacka har till exempel liknande förbindelser med både Göteborgs stad och Varberg, och Mölndal har förbindelser med Göteborg och Härryda.

Kostnad

Respektive kommun har stått för sina egna kostnader. Kungsbackas totala investering är cirka 14 miljoner kronor, Mölndals investering är cirka 9 miljoner kr.

Mer information lämnas av

Bengt Gustafsson
Verksamhetschef Drift
Förvaltningen för Teknik
0300-83 43 43
bengt.gustafsson@kungsbacka.se