Tala om trygghet med kommun och polis

Kungsbacka är en trygg kommun – som vill bli ännu tryggare. I två veckor frågar personal från Polisen och Kungsbacka kommun vad ni invånare tycker att myndigheterna kan göra för att öka tryggheten. Resultaten ska bli nya medborgarlöften för 2018.

Med start tisdag den 2 maj och två veckor framöver, kommer Polisen och Kungsbacka kommun att fråga invånarna hur de upplever tryggheten i kommunen. Det sker genom möten, som kallas invånardialoger, enligt ett schema längst ned i artikeln. Enkäten finns även att besvara på Polisens hemsida och Kungsbacka kommuns hemsida.

- Invånardialogerna är viktiga eftersom de är en direktlänk mellan kommunen, Polisen och invånarna i Kungsbacka kommun. Vi åker ut med Polisen i en polisbuss och står vid affärer enligt ett fastställt schema och det brukar bli bra möten där vi får in många synpunkter, både konkreta och övergripande, på hur invånarna upplever tryggheten i Kungsbacka, säger Malin Eliasson som är samordnare för det lokala Brottsförebyggande rådet, Brå.

Invånardialogerna sker eftermiddagar i Fjärås, Särö, Badhusparken i Kungsbacka, Frillesås, Vallda, Åsa, Kullavik och Onsala. Ett schema för invånardialogerna finns längst ner i den här artikeln.

Resultat 2018

När undersökningen avslutas efter två veckor, har förhoppningsvis en stor andel av Kungsbackas invånare tagit chansen att svara. Då tar ett digert arbete vid med att samla resultaten, analysera och dra slutsatser.

För i slutet av året ska undersökningen resultera i något väldigt konkret – medborgarlöften.

- Vi håller just nu på att genomföra de löften som gavs för 2017, med ett särskilt fokus på ungas trygghet i trafiken. Vi har i samarbete med Polisen skickat ut ett brev till föräldrar till motorburen ungdom och har tagit fram trafikinformationspaketet Trygg i trafiken som kan användas i undervisningen. Dessutom arbetar Polisen löpande med hastighetsmätning och trafikövervakning, säger Malin Eliasson.

Länk till enkäten

Här kan du träffa företrädare för Kungsbacka kommun och Polisen i Kungsbacka:

tisdag 2 maj

16-18

Fjärås, utanför Tempo

onsdag 3 maj

16-18

Särö, utanför Hemköp

torsdag 4 maj

12-15

Badhusparken, centrala Kungsbacka

tisdag 9 maj

16-18

Frillesås, utanför Coop Konsum

onsdag 10 maj

16-18

Vallda, utanför Ica Supermarket

tisdag 16 maj

16-18

Åsa, utanför Ica Supermarket

onsdag 17 maj

16-18

Kullavik, utanför Hemköp

torsdag 18 maj

16-18

Onsala, utanför Hemköp

Kontakta gärna