Verkstadsklubb med demokrati på agendan

Nu har den första verkstadsklubben i kommunen ägt rum. Under vårterminen samlades deltagare på Aktivitetscenter för att diskutera och driva frågor i demokratisk anda. Fokus låg på fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning: en diskussion som resulterade i en skrivelse till tre olika nämnder.

Verkstadsklubben är en form av studiecirkel som funnits sedan 1974 och som anordnas av Studieförbundet Vuxenskolan. Framförallt är demokratifrågan i fokus där målet är att allas röster ska bli hörda. Verkstadsklubbarna hålls på dagliga verksamheter där deltagare både deltar och driver cirklarna med hjälp av en utbildad cirkelledare. Cirkelledaren leder gruppen och ser till att alla får uttrycka sig. De som deltar i cirkeln bestämmer tillsammans ett huvudtema som ska diskuteras.

– I denna cirkel har vi pratat om fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Det finns många praktiska frågor att fundera på, till exempel möjligheten till färdtjänst, säger ordförande Peter Kraft.

Ett uppskattat forum

Cirkelledaren Marie Hellström upplever att deltagarna har uppskattat verkstadsklubben. Förutom att cirkeln främjar demokrati, så tycker hon att den kastar ljus på behov som ibland förbises.

– Vi utvecklade en enkät genom verkstadsklubben som personer på Aktivitetscenter fick svara på om de ville. Vi fick svar från åtta personer totalt, varav sex stycken uppgav att de inte sysslade med någon fritidsaktivitet. Sju av åtta personer ville däremot gärna ha en fritidsaktivitet, säger Marie Hellström.

Tack vare verkstadsklubben på Aktivitetscenter har gruppen nu formulerat och skickat en skrivelse till tre olika nämnder där de beskriver de praktiska behov som finns och förslag på aktiviteter som de vill se mer av i Kungsbacka.

Vill ha fler studiecirklar

Förutom verkstadsklubbar på dagliga verksamheter anordnas även bostadsklubbar för personer som bor i gruppbostad eller liknande bostadsform. Även dessa typer av cirklar leds av en utbildad cirkelledare. Marie Hellström ser gärna att även bostadsklubbar blir aktuellt i Kungsbacka kommun. Hon får medhåll av Peter Kraft som hoppas på fler cirklar i framtiden:

– Jag hoppas att det blir fler studiecirklar. Det finns mycket kvar att diskutera och många frågor som behöver uppmärksammas.

Vill du veta mer eller är intresserad av att ha en cirkel på din verksamhet? Läs mer på Studieförbundet Vuxenskolans hemsida.