Vi har ett resultat

Det blev alternativ 2 som vann omröstningen om ny utrustning till lekplatsen vid Bissmarksgatan i Västra villastaden.

Vi fick in nästan 350 röster, cirka 320 via facebook och resten via e-post.

  • Alternativ 1: 109 röster
  • Alternativ 2: 239 röster

Det innebär att vi nu beställer utrustningen enligt alternativ 2:

Kompisgunga, 3 gungdjur, piratskepp, liten lekställning, stor lekställning med två tubrutschkanor.

Monteras i höst

Förhoppningen är att vi kan montera den nya utrustningen till hösten, men det beror bland annat på levaranstiden.

Lekplatsen kommer att vara fortsatt tillgänglighetsanpassad med ett mjukt underlag, och att den kompisgunga som finns där idag står kvar på samma plats. Utrustningen på den västra halvan av lekplatsen, på andra sidan asfaltgången, påverkas inte. Där blir den stora snurran och gungorna kvar, men vi byter sanden mot ett annat underlag.

Vid frågor kontakta

Conny Johansson
Arbetsledare
Drift Trafik & Park, Förvaltningen för Teknik
conny.johansson@kungsbacka.se