Vill du lära dig bygga hus?

Vuxenutbildningen i Kungsbacka erbjuder just nu lärlingsutbildningen Husbyggnad i samverkan med Erlandsson Bygg och Eksta. Utbildningen finns även med språkstöd.

Utbildningen är arbetsplatsförlagd (minst 70 procent på arbetsplats) och kommer att vara på de platser där Erlandsson Bygg och Eksta samverkar i Kungsbacka. Med en lärlingsutbildning får du meriterande yrkeserfarenheter samtidigt som du utbildar dig. Praktisk erfarenhet, studier och referenser i ett och samma paket.

Kan genomföras med Språkstöd

I utbildningen ingår även kurser i Sfi eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå, nivån beror på din språknivå vid kursstart. Den som blir antagen ska ha förutsättningar att klara av kurserna med hjälp av stöd i svenska.

Förkunskaper och ansökan

Grundskola eller motsvarande. Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen ska ge. Du söker via vuxenutbildningen i Kungsbacka kommun senast den 9 juni. Kursstart 21 augusti 2017.

Informationsmöte och intervju 

För att gå vidare i antagningsprocessen och ha en möjlighet att bli antagen, vill vi att du deltar vid ett obligatoriskt informationsmöte och i en intervju. Vid dessa tillfällen får du veta mer om utbildningen och de olika yrkesområden du kan arbeta inom.

Möjlighet till jobb och vidareutbildning

Efter godkänd utbildning har du möjlighet att få arbete på Erlandsson Bygg men även hos ett stort antal andra arbetsgivare. Du kommer också få ett brett kontaktnät inom byggbranschen som är i stort behov av kompetens inom många olika yrkesroller. Utbildningen ger en bra grund till jobb och en bra grund för den som vill utbilda sig vidare till andra jobb inom branschen, till exempel, projektör eller konstruktör. 

Mer information och ansökan här