Allemansrätten vid sommarens aktiviteter

Så här i sommartider är det många som funderar hur allemansrätten gäller vid olika typer av aktiviteter. Något som är särskilt aktuellt nu när det är väldigt torrt i markerna på många håll i landet är frågor om vad som gäller för eldning.

Andra frågor som ofta är aktuella är vad som gäller för klättring i berg, blomplockning, elcyklar, enskilda vägar och ridning. Längre fram i sommar kommer ofta frågor om plockning av bär och svamp.

Tänk på detta vid eldning

Du får göra upp eld i naturen under säkra förhållanden. Lägerelden sätter krydda på vårt friluftsliv, men den skapar också oro bland markägare. Därför är det viktigt att välja en plats för elden där det inte är risk att den sprider sig eller skadar mark och vegetation. Grus eller sandig mark är lämpligt underlag.

Mossa, torvmark eller jordig skogsmark är mindre bra. Där finns inte bara risk för att elden lätt kan sprida sig. Den kan också ligga och pyra nere i marken för att senare flamma upp. Elda inte direkt på, eller alldeles intill, berghällar eller större stenblock. De spricker sönder och får sår som aldrig läker.

Läs mer om vad som gäller om allemansrätten på Naturvårdsverkets webbplats. Naturvårdsverket har även information om allemansrättennformation på flera olika språk. Där kan du även beställa in broschyrer mot portokostnad eller ladda ner pdf-filer.