Begränsad framkomlighet på E6 vecka 28

I samband med byggnationen av ekodukten i Sandsjöbacka är det under vecka 28 begränsad framkomlighet på E6 norr.

Sedan augusti 2016 pågår byggnationen av en ekodukt över E6 vid Sandsjöbackaområdet. Under vecka 28 leds trafiken om inför starten av etapp 2, vilket innebär begränsad framkomlighet på E6 norr om trafikplats Kungbacka norra 11-15 juli.

Läsa mer om kommande etapper och projektets utveckling

Mer information

För mer information gällande byggnationen och framkomligheten kontakta Trafikverket.