Hanhals holme har fått ett lyft och Smarholmen en flotte

Inför årets badsäsong har badplatsen Hanhals holme fått ett ansiktslyft och blivit mer tillgänglig och säker.

Förra året satsade vi lite extra på Smarholmen och i år är det Hanhals holmes tur. 

Badet är ett av våra mest besökta med en liten sandstrand, klippor, flytbrygga och handikapptoalett.

Större parkering

Parkeringsplatsen blir större och vi håller på att grusa och markera upp parkeringsytorna.

Gångväg

Vi har gjort en ny väg fram till baddäcket. Trapporna är borta och gångvägen är grusad så att det ska bli mer tillgängligt för alla.

Ny flytbrygga

Vi har bytt ut den gamla flytbryggan mot en ny, längre, bredare och stabilare brygga.

Samarbete med Elof Lindälvs gymnasium

Arbetet med badplatsen Hanhals holme har gjorts i samarbete med elever från utbildningen i mark och anläggning på Elof Lindälvs gymnasium.

Smarholmen

Av säkerhetsskäl tog vi bort trampolinen förra året, eftersom vattendjupet inte var tillräckligt stort. Den har nu ersatts av en flotte, som ligger på ett säkert vattendjup.

Kontakta gärna

Kultur & Fritid
Teknisk service

0300-83 47 09