I startgroparna för en ny Fjärås Bräckaskola

Fjärås Bräckaskolan byggs om och byggs till. Arbetet sker i två etapper. Första etappen beräknas stå klar höstterminen 2019. Hela den nybyggda skolan beräknas stå klar höstterminen 2020. Skolan ska då kunna ta emot 660 elever.
- Nu i början på sommaren startar rivningen på skolan, berättar Sture Hedelin, projektsamordnare Service. Under tiden rivning och nybygge sker kommer delar av skolan att vara en byggarbetsplats. Skolgården kommer delvis att vara avspärrad under byggtiden.

Förskoleklass till årskurs 3 kommer att gå kvar på skolan under byggarbetstiden. Under hösten kommer de elever som börjar årskurs 4-5 och få sin undervisning i pavilonger som vi kallar Norra Bräckaskolan, dessa placeras vid Fjärås Fritidscenter.

Läs mer om Fjärås Bräckaskolan 

Kontakta gärna

Sture Hedelin, Projektsamordnare Service
0300-83 42 81
sture.hedelin@kungsbacka.se

Peter C johansson, Projektledare Service
0300-83 44 21
peter.c.johansson@kungsbacka.se